Κοινή ανακοίνωση των συλλόγων Π.Ε. Κυκλάδων σχετικά με το έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Αιγαίου για τις διαδικασίες εφαρμογής της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου

2014-02-02 22:24
 

 

 

 
Σχετικά με το έγγραφο που απέστειλε στις 29-1-2013 ο Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου στις σχολικές μονάδες του νομού μας, με θέμα τις «Διαδικασίες Εφαρμογής της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου», έχουμε να επισημάνουμε τα εξής :

 
α. Το σχετικό έγγραφο είναι δείγμα πολιτικού πανικού της εκπαιδευτικής διοίκησης, απέναντι στο συνεχώς διογκούμενο ρεύμα της ανυπακοής και της αμφισβήτησης της αντεργατικής- αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του υπουργείου Παιδείας, από τον κόσμο της εκπαίδευσης. “Βασιλικότερος του βασιλέως” ο κ. περιφερειακός αναλαμβάνει, τον πρωτοπόρο πανελλαδικά, ρόλο του νομικού συμβούλου του υπουργείου στα ζητήματα της αυτοαξιολόγησης, δίνοντας ωστόσο ασαφείς ερμηνείες, που απλά δικαιώνουν τις θέσεις του εκπαιδευτικού κινήματος. Από πουθενά δεν προκύπτει η υποχρεωτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες εργασίας της ΑΕΕ, όπως φαίνεται να υπονοεί στο έγγραφο του ο κ. Μεσσάρης.

 

 
 


β. Οι διοικητικές και νομικές ασάφειες του συγκεκριμένου εγγράφου επιδιώκουν να σπείρουν, απλώς, το φόβο και να καθυποτάξουν τον κόσμο της εκπαίδευσης στο σύγχρονο επιθεωρητισμό. Αναρωτιόμαστε, αν συνάδει το πνεύμα διοικητικού αυταρχισμού του συγκεκριμένου έγγραφου και ο συστηματικός εκφοβισμός των εκπαιδευτικών με τη “ φιλοσοφία” της ΑΕΕ που δεν είναι άλλη- υποθέτουμε- από την αξιολόγηση “από τα κάτω προς τα πάνω” (bottom up evaluation) όπου “οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν (..) και τα στελέχη της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους ” (Παρατηρητήριο της ΑΕΕ. Η φιλοσοφία της ΑΕΕ (https://aee.iep.edu.gr/about/philosophy). Υπονομεύει ο κ. περιφερειακός τη φιλοσοφία της ΑΕΕ ή όλα είναι τελικά προσχηματικά, προκειμένου να προετοιμαστεί πολιτικά το έδαφος για τη διαμόρφωση ενός νέου τύπου εκπαιδευτικού πειθήνιου και κρατικά ελεγχόμενου ;

 
γ. Η συγκρότηση των “ομάδων εργασίας” είναι έργο των συλλόγων διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και όχι των διευθυντών και διευθυντριών, όπως τείνει να υπονοήσει ο κ. περιφερειακός: “ Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (sic) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει ποιοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία, το γενικότερο τρόπο εργασίας, τον χωρισμό των συμμετεχόντων σε επιμέρους ομάδες και τη σύνθεση των ομάδων ....” και αντίστοιχα “με απόφαση της ολομέλειας δημιουργούνται ομάδες εργασίας, οι οποίες προχωρούν σε ενδελεχέστερη και σε βάθος διερεύνηση των επιλεγμένων δεικτών (Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τομ. ΙΙ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες Αξιολόγησης σελ.13-16). Κατά συνέπεια η περιφερειακή διεύθυνση προτρέπει τους διευθυντές /τριες των σχολικών μονάδων σε ενέργειες που είναι πέρα των θεσμικών τους καθηκόντων. Η πιλοτική άλλωστε εφαρμογή του προγράμματος είναι διδακτική: δεν υπήρξε ούτε ορισμός από τη μεριά του διευθυντή των ομάδων εργασίας, ούτε καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτές.

 
δ. Ο κ. περιφερειακός ζητά πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, πέρα από την τελική έκθεση του Μάη. Με βάση και τη σχετική απόφαση της ΔΟΕ, καλούμε τον κ. περιφερειακό διευθυντή να ανακαλέσει το τμήμα του εγγράφου που δημιουργεί κλίμα υπηρεσιακού εκφοβισμού και σύγχυση σε σχέση με τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του σχολείου.

 
Συναδέλφισσες / οι

 
Συνεχίζουμε με μαζικούς όρους τον αγώνα μας. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας έχει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές στοχεύσεις : την προώθηση του σχολείου της αγοράς και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

 
Στον διοικητικό εκφοβισμό απαντάμε με ενότητα και συσπείρωση. Κανένα σχολείο να μην υποχωρήσει στους εκβιασμούς και τις πιέσεις της πολιτικά απομονωμένης εκπαιδευτικής διοίκησης, η οποία σε μια απέλπιδα προσπάθεια συνέχισης της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής επιδιώκει να τρομάξει τον κόσμο της εκπαίδευσης. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μαζική απόρριψη των ομάδων εργασίας ακυρώνει στην πράξη τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την προώθηση της αξιολόγησης – χειραγώγησης στη δημόσια εκπαίδευση. Συνεχίζουμε, επομένως, με την ίδια αποφασιστικότητα, μπορούμε να νικήσουμε.

 
Όχι στην αξιολόγηση και στο σχολείο της αγοράς, των δεξιοτήτων και του λειτουργικού αναλφαβητισμού, καμιά συμμετοχή στις “ομάδες εργασίας”. Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και Δημόσιο δωρεάν ενιαίο 12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά.
 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών “Θεόφιλος Καϊρης”, Σύλλογος Π.Ε Πάρου-Αντίπαρου “Παναγιώτης Καλλιέρος”, Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σύρου-Τήνου-Μυκόνου, Σύλλογος Π.Ε Θήρας, Σύλλογος Δασκάλων-Νηπιαγωγών Νάξου-Μ.Κυκλάδων