Κλιάφα Αρτέμιδας, αιρετός Α' ΠΥΣΠΕ Αθήνας, ενημερωτικό για συνεδρίαση 11/8/2014

2014-08-15 13:01

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

της αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Κλιάφα Αρτέμιδας

εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (11/8/2014)

 

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 11/8/2014 το ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας για τις μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 11, ΠΕ 06 και ΠΕ 16 Ειδικής, Γενικής Αγωγής (Α΄ φάση) και τον προσδιορισμό των οργανικών κενών που έχουν απομείνει. Στη συνεδρίαση καθορίστηκε και το χρονικό πλαίσιο για τις αιτήσεις θεραπείας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις καθώς και οι ημερομηνίες στις οποίες οι συνάδελφοι των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που παρέμειναν στη διάθεση του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, μπορούν να υποβάλουν, εάν το επιθυμούν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, για τη Β΄ φάση των οριστικών τοποθετήσεων, στα εναπομείναντα οργανικά κενά. Οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 11-08-2014 έως τις 14-08-2014 ώρα 12:00 μμ., στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, στο e-mail (edu@dipe-a-athin.att.sch.gr) και στο fax 210-5243980.

Οι παραπάνω αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται:

1.     Από τον ίδιο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως, στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Δώρου 9, Ομόνοια - 6ος όροφος).

2.     Με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

3.     Με fax, στον αριθμό  210-524 3980.

Στην περίπτωση που υπάρξουν οργανικά κενά οι συνάδελφοι και μετά τη Β’ Φάση των οριστικών τοποθετήσεων, το ΠΥΣΠΕ θα προχωρήσει σε υποχρεωτικές τοποθετήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την την ιστοσελίδα της Α΄ Δ/νσης:

 

                   https://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/pyspe.html

 

          Σε αυτή τη συνεδρίαση, όπως και σε κάθε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, όλα τα στοιχεία που αφορούν τα υπό συζήτηση θέματα δίνονται στους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου. Αφού ολοκληρωθεί η συνεδρίαση γίνεται η επίσημη ανάρτηση των υπό δημοσίευση στοιχείων στην ιστοσελίδα της Α΄ Διεύθυνσης και κατόπιν οι αιρετοί, αν επιθυμούν, βγάζουν ενημερωτικά δελτία.

          Μετά τη σημερινή συνεδρίαση όμως συνέβη το ακριβώς αντίθετο: Πρώτα αναρτήθηκαν τα ονόματα των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων της Γενικής Αγωγής από το συνάδελφο αιρετό Τάκη Ρουμπή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε «ο Μακρυγιάννης»- του οποίου είναι πρόεδρος - και μετά από ώρες έγινε η επίσημη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α΄ Διεύθυνσης.

          Το γεγονός συνιστά απαράδεκτη μεθόδευση. Είναι ακριβώς στην ίδια λογική με τα «δελτία ειδήσεων των οκτώ» -  τρέχουμε να ανακοινώσουμε πρώτοι την είδηση για να μας δουν περισσότεροι. Προφανώς το θέμα αφορά και την Α΄ Διεύθυνση Π.Ε Αθήνας.  

 

Άρτεμις Κλιάφα  τηλ. 6986599304, e-mail: akliafa@gmail.com

Γεωργιόπουλος Γιώργος (αναπληρωματικός) Τηλ. 6948519294