Κλιάφα Αρτέμιδα, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, Ενημερωτικό Δελτίο

2014-03-06 23:36

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο

της αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Κλιάφα Αρτέμιδας

εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο

της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (4/3/2014)

Συνεδρίασε την Τρίτη 4/3/2014  το ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

 

1)  Αποσπάσεις -  προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις απόσπασης – τοποθέτησης εκπαιδευτικών στην Α’ Διεύθυνση. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν τρεις (3) εκπαιδευτικοί ΠΕ70. Επίσης έγινε δεκτή η αίτηση απόσπασης συναδέλφου για σοβαρούς λόγους. Το κενό που δημιουργήθηκε στο σχολείο δεν αναπληρώθηκε με άλλο δάσκαλο αλλά από περισσεύματα ωρών τριών συναδέλφων ΠΕ 70 που υπήρχαν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Ο συγκεκριμένος τρόπος αναπλήρωσης υπακούει στις μνημονιακές πολιτικές των περικοπών, των ελάχιστων έως μηδενικών διορισμών. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας ξεχνιέται, προκειμένου να καλυφθούν όπως – όπως τα κενά που προκύπτουν καθημερινά στα σχολεία.

Τοποθετήθηκαν επίσης τέσσερις εκπαιδευτικοί ΠΕΟ6, μία συνάδελφος ΠΕ16 και μία συνάδελφος ΠΕ19. Οι συνάδελφοι αυτοί συμπληρώνουν ωράριο σε δύο σχολεία.

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, οι συμπληρώσεις ωραρίου των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας, φυσικής αγωγής και μουσικής. Τις παραπάνω τοποθετήσεις δεν τις ψήφισα για παιδαγωγικούς λόγους καθώς υπάρχει σχολείο όπου το μάθημα των αγγλικών σε μία τάξη γίνεται από δύο εκπαιδευτικούς. Κριτήριο για την πλειοψηφία αποτέλεσε η συμπλήρωση του ωραρίου και όχι ο παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός ρόλος του σχολείου.

 

2)  Κατ’ οίκον διδασκαλία.

Υπήρχαν 4 αιτήσεις για κατ’ οίκον διδασκαλία για τρεις περιπτώσεις. Οι δύο αφορούσαν μαθητές δημοτικών σχολείων (Ζωγράφου και Αθηνών) και η μία μαθητή νηπιαγωγείου (Σεπόλια). Οι αιτήσεις των συναδέλφων εξετάστηκαν κατά προτεραιότητα με βάση τη νομοθεσία όπως αυτή ορίζεται στο ν.3699/08 άρθρο 21.Η κατ’ οίκον διδασκαλία ανατίθεται με υπερωριακά, για μία ώρα την ημέρα και συνολικά πέντε ώρες την εβδομάδα.

 

3)  Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού λόγω ασθένειας.

Έγινε ομόφωνα δεκτή η αίτηση διαθεσιμότητας εκπαιδευτικού λόγω ασθένειας.

 

4)  Συνάφεια Μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων εκπ/κών.

Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε δύο συναδέλφισσες. Η μία ήταν σε εκκρεμότητα από το προηγούμενο ΠΥΣΠΕ. Επίσης έγινε δεκτή η αίτηση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος αναπληρώτριας συναδέλφισσας.

5)  Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

Χορηγήθηκαν  τρεις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου σε συναδέλφους και συναδέλφισσες καθώς τηρούσαν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος δηλ. παρέχεται μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα, γίνεται εκτός εργασιακού ωραρίου, δεν επηρεάζει την εργασία τους, είναι συναφές με τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού. Οι υπόλοιπες αιτήσεις παραπέμφθηκαν στο επόμενο συμβούλιο λόγω έλλειψης όλων των στοιχείων που απαιτούνται.

 

6)  Ενστάσεις εκπαιδευτικών για το επίδομα Υπεύθυνων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

    Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν όλες οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών, που είχαν καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά δηλ. πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων και βεβαίωση του διευθυντή, για το επίδομα υποδιευθυντή ολοήμερου Δ.Σ.

Στην περίπτωση που υπήρχαν δύο αιτήσεις αποφασίστηκε ομόφωνα το επίδομα να δοθεί από την ημερομηνία ορισμού του υπεύθυνου ολοημέρου από το ΠΥΣΠΕ δηλ. από 11/12/2013.

    Οι ενστάσεις των αναπληρωτών συναδέλφων ΕΣΠΑ για το επίδομα του υποδιευθυντή εκκρεμούν, καθώς το υπουργείο δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα δοθεί το επίδομα του υποδιευθυντή στους συναδέλφους αναπληρωτές του ΕΣΠΑ.

    Η θέση της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης είναι ότι το επίδομα πρέπει να δοθεί σε όλους τους υποδιευθυντές, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσληψης. Οι συνάδελφοι των ΕΣΠΑ έχουν αναλάβει αρμοδιότητες και καθήκοντα, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να το έχουν επιλέξει και πρέπει να πληρωθούν για αυτές. Ίση αμοιβή για ίση εργασία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση στα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα κενά των δασκάλων – νηπιαγωγών γενικής αγωγής καθώς και για τα κενά της ειδικής αγωγής στην Α’ Διεύθυνση.     Μέχρι σήμερα υπάρχουν τρία (3) μακροχρόνια κενά δασκάλων (οι συνάδελφοι θα απουσιάζουν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους) στο πρωινό ωράριο. Υπάρχουν αρκετές ολιγοήμερες άδειες.

    Στα νηπιαγωγεία έχουμε εφτά (7) κενά σε κλασσικά και ολοήμερα νηπιαγωγεία.

 Στην ειδική αγωγή παραμένουν κενά 20 τμήματα ένταξης.

    Στη διάθεση της διεύθυνσης δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται. Την ίδια στιγμή 73 δάσκαλοι είναι ακόμα αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΠΕ.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση δημοσίευσε το Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ενώ την ίδια στιγμή οι αιτήσεις για μεταθέσεις δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Με βάση το διάταγμα οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση της διεύθυνσης με λιγότερο από 12 χρόνια υπηρεσίας θα μετατίθενται υποχρεωτικά σε άλλες διευθύνσεις. Με τον τρόπο αυτό καταργεί το αμετάθετο και θα οδηγήσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην υποχρεωτική μετακίνηση από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη. Οι χιλιάδες ελλείψεις που θα υπάρξουν τη  νέα σχολική χρονιά θα καλυφθούν με τον παραπάνω τρόπο. 

 

Άρτεμις Κλιάφα

τηλ. 6986599304, e-mail: akliafa@gmail.com

 

Γεωργιόπουλος Γιώργος (αναπληρωματικός)

                           Τηλ. 6948519294