Κλιάφα Άρτεμις, αιρετός των Παρεμβάσεων στο Α' ΠΥΣΠΕ: αυθαιρεσίες στις τοποθετήσεις υποδιευθυντών

2014-10-08 06:42

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο

 

της αιρετής στο ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Κλιάφα Αρτέμιδας

 

εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο

της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

Ανακοίνωση

 

Την Τρίτη 7/10/2014 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας με θέμα την τοποθέτηση Υποδιευθυντών 10/θ και άνω δημοτικών σχολείων. Οι τοποθετήσεις αφορούσαν κενές θέσεις που προέκυψαν: α) από συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων που κατείχαν θέση υποδιευθυντή β) σε συγχωνευμένα σχολεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη διεύθυνση και να ενημερωθούν για τις τοποθετήσεις.

 

Οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολείων που είχαν κενή θέση υποδιευθυντή είχαν συνεδριάσει με βάση την προκήρυξη του ΠΥΣΠΕ και είχαν καταλήξει στις προτάσεις τους για το συγκεκριμένο θέμα. Σε αρκετά σχολεία στα οποία υπήρχαν πάνω από έναν υποψήφιοι οι σύλλογοι μετά από ψηφοφορία  κατέληξαν σε συγκεκριμένη πρόταση. Άλλα σχολεία δεν επέλεξαν κανένα και έστειλαν τις αιτήσεις στο υπηρεσιακό συμβούλιο για να επιλέξει αυτό. Ενώ άλλα σχολεία είχαν μόνο μια υποψηφιότητα, ενώ υπήρχε σχολείο όπου δεν υπήρχε καμία υποψηφιότητα.

 

Η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση στα τέσσερα χρόνια που έχει εκλεγμένο αιρετό στο υπηρεσιακό συμβούλιο της Α’ Αθήνας, έχει προτείνει και έχει γίνει αποδεκτό από όλους τους διευθυντές εκπαίδευσης και τα εκάστοτε μέλη του ΠΥΣΠΕ,  οι υποδιευθυντές να τοποθετούνται με την εξής διαδικασία:

 

α) Όταν υπάρχει απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, να γίνεται αποδεκτή από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

 

β)στην περίπτωση που δεν υπάρχει απόφαση του συλλόγου διδασκόντων να επιλέγεται ως υποδιευθυντής η συναδέλφισσα ή ο συνάδελφος με τα περισσότερα μόρια (τυπικά προσόντα και χρόνια υπηρεσίας).

 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο σεβασμός της απόφασης των συλλόγων διδασκόντων και η ισονομία μεταξύ των συναδέλφων.

 

Στην συνεδρίαση της Τρίτης 7/10 προτάθηκε για άλλη μια φορά να γίνουν αποδεκτές οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων. Τα διορισμένα μέλη όμως του συμβουλίου δηλ. η πρόεδρος του συμβουλίου και διευθύντρια εκπαίδευσης κ. Χατζημανώλη, ο κ. Κουτρουμάνος Θωμάς αντιπρόεδρος του ΠΥΣΠΕ και ο κ. Σαραντάκος Πάνος μέλος, δεν υιοθέτησαν τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων και τοποθέτησαν υποδιευθυντές άλλους συναδέλφους με το πρόσχημα των περισσότερων τυπικών προσόντων και τη θητεία τους σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή στο παρελθόν. Όπως κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του έτσι και στη σημερινή συνεδρίαση, η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ λειτούργησε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπήρξε σχολική μονάδα στην οποία έγινε σεβαστή η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, όπως προτείναμε οι αιρετοί.

 

Ο τρόπος επιλογής ανατρέπει τη μέχρι τώρα πρακτική για την τοποθέτηση υποδιευθυντών, μια πρακτική που είχε υιοθετηθεί από όλους τους προηγούμενους διευθυντές εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια και τα υπηρεσιακά συμβούλια της Α’ Αθήνας.

 

Η επιλεκτική αποδοχή των αποφάσεων των συλλόγων διδασκόντων δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά. Γιατί το συμβούλιο έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά στην επιλογή υποδιευθυντών; Αν τελικά το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει τότε ποιος ο λόγος να συνεδριάζουν και να επιλέγουν οι σύλλογοι διδασκόντων; Αμφισβητείται η ικανότητα των συλλόγων διδασκόντων να επιλέξουν υποδιευθυντή; Η πρόσκληση προς τους συλλόγους διδασκόντων αποτελεί μια τυπική διαδικασία, μια τυπική υποχρέωση, τον τελικό όμως λόγο και επιλογή θα έχει το υπηρεσιακό συμβούλιο και μόνο αυτό; Ή μήπως υπήρχαν «γραμμάτια» σε κάποιους υποψήφιους υποδιευθυντές που έπρεπε να εξοφληθούν;

 

Ως αιρετή εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ζήτησα να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων. Καταγγέλλουμε το γεγονός αυτό και τη στάση της διοίκησης. Απαιτούμε το ΠΥΣΠΕ να επανεξετάσει τις τοποθετήσεις υποδιευθυντών και να υιοθετήσει τις προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων και καλούμε τους συναδέλφους που απορρίφτηκε η αίτηση τους ενώ είχαν επιλεγεί από τους συλλόγους διδασκόντων τους  να υποβάλλουν αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων της πλειοψηφίας του ΠΥΣΠΕ.

 

 

Άρτεμις Κλιάφα  τηλ. 6986599304, e-mail: akliafa@gmail.com

Γεωργιόπουλος Γιώργος (αναπληρωματικός) Τηλ. 6948519294