ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 4ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, κ. ΚΟΝΤΟ

2013-03-20 06:20

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε «Ο Αριστοτέλης» μαζί με την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων της 4ης σχολικής κοινότητας προχώρησαν την Τρίτη 12 Μαρτίου σε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 4ης Δημοτικής Κοινότητας. Φυσικά είχε ζητηθεί συνάντηση με τη σχολική επιτροπή και τον πρόεδρο της κ. Κοντό, προκειμένου να εκτεθούν τα διαπιστωμένα και διαρκώς διογκούμενα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία της περιοχής.

Ο κ. Κοντός αν και είχε ενημερωθεί εγκαίρως, ακολούθησε το γνωστό κανόνα της σύγχρονης δημοκρατίας, δεν παρευρέθηκε. Εντελώς αναίτια και αδικαιολόγητα αποφάσισε να αγνοήσει επιδεικτικά δύο από τους βασικούς, σύμφωνα με όσα ορίζει η δημοκρατία, συνομιλητές του, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Πριν από αυτό, είχε αρνηθεί να μεταβιβάσει την πρόσκληση προς όλα τα μέλη της σχολικής επιτροπής, όπως του είχαν ζητήσει ο σύλλογός μας και η ένωση γονέων, δηλώνοντας ότι θα παραβρίσκεται μόνο ο ίδιος, αντιμετωπίζοντας τη σχολική επιτροπή ως ιδιοκτησία του και όχι ως θεσμοθετημένο όργανο!

Αποτελεί άλλωστε, πρόσφατα κεκτημένο δικαίωμα της σύγχρονης εξουσίας να απαξιώνει το λαό και τα συλλογικά του όργανα, να ασκεί με απολυταρχικό τρόπο την εκχωρημένη από το λαό εξουσία και να αποφασίζει γι’ αυτόν όπως του ορίζουν αλλότρια από τις ανάγκες του λαού συμφέροντα. Και φυσικά, να αρνείται με τον πιο απαξιωτικό τρόπο το βασικό συστατικό της δημοκρατίας, το ΔΙΑΛΟΓΟ. Ο κ. Κοντός προφανώς, δε διαφοροποιείται διόλου από το μοντέρνο τρόπο άσκησης της εξουσίας.

Καταγγέλλουμε  τόσο τη σημερινή απόφαση να αγνοήσει τις συλλογικότητες της περιοχής, να αρνηθεί κάθε διάλογο μαζί τους όσο και την πολιτική του επιλογή να διαχειρίζεται τα χρήματα των σχολείων με αδιαφάνεια.

Καταγγέλλουμε την επιλογή του να στερεί τα σχολεία ακόμη και από αυτή την πενιχρή χρηματοδότηση που ορίζει ο κρατικός προϋπολογισμός και να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα με αποκλειστικό γνώμονα τις πεφωτισμένες απόψεις του.

Γονείς και εκπαιδευτικοί επιφυλάσσονται για όλες τις μελλοντικές ενέργειες τους που προκαλούνται από την αδιαλλαξία του κ. Κοντού.

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 4ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, κ. ΚΟΝΤΟ 

επισυναπτόμενο εδώ