Ικαρία: 4 στους 5 διευθυντές ΔΣ και 6 στις 6 προϊσταμένες συμμετέχουν στην απεργία-αποχή

2014-12-16 10:43

 

Οι 4 από τους 5 Δντες/τριες πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων συμμετέχουν στην απεργία-αποχή. Στα ολιγοθέσια οι 2 προϊστάμενοι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, οι 3 εξαιρούνται από τη διαδικασία καθώς είναι αναπληρωτές και 1 πήρε παράταση. Στα νηπιαγωγεία και οι 6 προϊστάμενες που δεν εξαιρούνται (2 αναπληρώτριες) συμμετέχουν στην απεργία-αποχή.

 

Όσοι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν καλεστεί για το θέμα της ΑΕΕ είχαν καθολική συμμετοχή στην απεργία-αποχή και αυτό προβλέπεται και για τους υπόλοιπους.