Η εγκύκλιος Λοβέρδου όπου δημιουργεί τσουνάμι υπεραριθμιών και μετακινήσεων

2014-09-02 20:17

ED

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

 

-----

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας:

 

 

Μαρούσι            02-09-2014

Αριθμ. Πρωτ:    137359/Γ1

 

Ταχ. Δ/νση          : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη        : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα        : https://www.minedu.gov.gr

Τηλέφωνο          :210 344 3284

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ :    

   

1.  Περιφερειακούς Δ/ντές

 Π.Ε & Δ.Ε.  της χώρας  

            (Έδρες τους)

 

2.  Δ/ντές  Π.Ε.  της χώρας  

(Έδρες τους)

 

 ΚΟΙΝ.:

 Σχολικούς Συμβούλους

 (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων)

 

 

 

 

        

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη  των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία»

Για την εύρυθμη λειτουργία των Ολοήμερων δημοτικών σχολείων όλης της χώρας οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, τοποθετούνται για την έναρξη του σχολικού έτους, κατά προτεραιότητα, ως εξής:

 

- Στο πρωινό πρόγραμμα ώστε να στελεχωθούν όλα τα πρωινά τμήματα.

- Στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, πλην των Ε.Α.Ε.Π., τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός.

 

 Στις σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ,  το  ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει:

α)  με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ΠΕ 70,

β)  με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

 

                      Προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών των μικρότερων τάξεων όσον αφορά το ολοήμερο πρόγραμμα. Προηγείται η δημιουργία και λειτουργία ολοήμερου τμήματος για τους μαθητές των Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ τάξεων και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, δημιουργείται ολοήμερο τμήμα και για τις υπόλοιπες τάξεις. Την εποπτεία – εφημερία του ολοήμερου έχει εκπαιδευτικός που διδάσκει στο/στα ολοήμερο/α τμήμα/τα συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

 

Σε  ό,τι  αφορά το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, αυτό τηρείται χωρίς παρέκκλιση από όλους τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων.

 

 

 

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να δώσουν σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                     ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

                                                                                 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή

                                                                                                                                                

-Γραφείο κ. Υπουργού

-Γραφείο κ. Υφυπουργού

-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

- Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.

-Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε