Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο της αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ Κλιάφα Αρτέμιδας εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

2014-02-19 06:50

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (17/2/2014)

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 17/2/2014  το ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

 

1)  Τοποθέτηση διευθυντή.

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση της Κουδιγκέλη Φανής ως διευθύντρια στο 6ο Ειδικό Σχολείο Αθηνών.

 

2)  Τοποθέτηση υποδιευθυντή.

Τοποθετήθηκε ομόφωνα ως υποδιευθύντρια στο 12ο Δ.Σ. Γαλατσίου, η Παπαγεωργίου Ευαγγελία. Ο σύλλογος διδασκόντων δεν κατέθεσε πρόταση και η επιλογή έγινε από το υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση τα τυπικά μοριοδοτούμενα προσόντα των συναδέλφων που είχαν υποβάλει αίτηση.

 

3)  Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω μη ιάσιμης νόσου.

Έγινε ομόφωνα δεκτή η αίτηση παραίτησης συναδέλφου λόγω μη ιάσιμης νόσου.

 

4)  Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού λόγω ασθένειας.

Έγινε ομόφωνα δεκτή η αίτηση διαθεσιμότητας εκπαιδευτικού λόγω ασθένειας.

 

5)  Αποσπάσεις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις απόσπασης και τοποθέτησης:

τριών (3) εκπαιδευτικών ΠΕ70 μίας (1) ΠΕ06, χωρίς να δημιουργούνται κενά στα σχολεία από τα οποία μετακινήθηκαν. Απορρίφθηκαν δύο αιτήσεις αποσπάσεις.

 

6)  Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 11 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου.

 

7)  Συνάφεια Μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων εκπ/κών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνάφεια ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σε μόνιμο εκπαιδευτικό. Αναγνωρίστηκαν ομόφωνα δεκαοχτώ (18) μεταπτυχιακοί τίτλοι αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Εκκρεμεί η αναγνώριση ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου.

Εγκρίθηκε επίσης η συνάφεια ενός (1) διδακτορικού τίτλου σε εκπαιδευτικό.

 

8)  Ενστάσεις εκπαιδευτικών για το επίδομα Υπεύθυνων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

    Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν όλες οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών, που είχαν καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά, για το επίδομα υποδιευθυντή ολοήμερου Δ.Σ.

    Εκκρεμεί η ένσταση συναδέλφισσας αναπληρώτριας, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για το επίδομα του υποδιευθυντή καθώς το υπουργείο δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα δοθεί το επίδομα του υποδιευθυντή στους συναδέλφους αναπληρωτές του ΕΣΠΑ.

    Η θέση της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης είναι ότι το επίδομα πρέπει να δοθεί σε όλους τους υποδιευθυντές, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσληψης. Οι συνάδελφοι των ΕΣΠΑ έχουν αναλάβει αρμοδιότητες και καθήκοντα, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να το έχουν επιλέξει και πρέπει να πληρωθούν για αυτές. Ίση αμοιβή για ίση εργασία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση στα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα κενά των δασκάλων – νηπιαγωγών καθώς και για τα κενά της Ειδικής Αγωγής στην Α’ Διεύθυνση.

    Στην Α’ Διεύθυνση υπάρχουν δύο (2) μακροχρόνια κενά δασκάλων στο πρωινό ωράριο, δύο (2) κενά σε ολοήμερα.

    Ένα (1) κενό σε κλασσικό νηπιαγωγείο καθώς και δύο (2) κενά σε ολοήμερα νηπιαγωγεία. Επίσης υπάρχει ένα (1) κενό σε Τμήμα Ένταξης σε νηπιαγωγείο.

    Στη διάθεση της διεύθυνσης δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται. Την ίδια στιγμή 73 δάσκαλοι είναι ακόμα αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΠΕ.

 

Άρτεμις Κλιάφα

τηλ. 6986599304, e-mail: akliafa@gmail.com

 

Γεωργιόπουλος Γιώργος (αναπληρωματικός)

                                                                                                                                                                                                       Τηλ. 6948519294