Επτά συνταξιοδοτικές διατάξεις επιτρέπουν την «έξοδο» στη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων

2013-10-13 09:57

πηγή: https://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113123072

Επτά συνταξιοδοτικές διατάξεις επιτρέπουν την «έξοδο» στη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων. Κλειδί αποτελεί το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας, με κερδισμένους όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 μπαίνει τέλος στις ευνοϊκές διατάξεις και το όριο ηλικίας πάει στα 67 για πλήρη σύνταξη και στα 62 για μειωμένη.

Σε περίπτωση που συμπληρώνονται 40 έτη ασφάλισης οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 62. Διαβατήριο για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη αποτελεί η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα με μειωμένα όρια ηλικίας και μπορούν να επισπεύσουν τη συνταξιοδότησή τους.

Η imerisia.gr παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το Δημόσιο των ασφαλισμένων από το 1983 έως και το 1992:

1. Αντρες με ανήλικα. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011 και 2012. Για τη συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων ισχύουν μειωμένα όρια και επομένως γίνεται ταχύτερα η έξοδος στη σύνταξη.

Βέβαια κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι απαραίτητο να υφίσταται αθροιστικά και ανηλικότητα του τέκνου. Ως ανήλικο θεωρείται το τέκνο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για παράδειγμα αγόρι που έχει γεννηθεί το στις 20 Ιανουαρίου του 1993 θεωρείται από απόψεως θεμελίωσης δικαιώματος ότι ενηλικιώνεται την 31η Δεκεμβρίου του 2011.

Τυχεροί είναι όσοι άνδρες με ανήλικα παιδιά συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011 και 2012

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει 25ετία το 2010 με χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αποποιηθεί τον εν λόγω χρόνο ώστε να συνταξιοδοτηθεί με θεμελίωση μετά το 2011. Για παράδειγμα υπάλληλος που διορίστηκε στο Δημόσιο το 1988 με 2 ανήλικα παιδιά έχει και 5 χρόνια ασφάλιση στο ΙΚΑ και έτσι έχει θεμελιώσει δικαίωμα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Ο εν λόγω υπάλληλος μπορεί να αποποιηθεί τον χρόνο του ΙΚΑ και αναγνωρίζοντας δύο πλασματικά έτη να θεμελιώσει δικαίωμα το 2011 ώστε να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένο όριο. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η σύνταξη σε κάθε περίπτωση είναι πλήρης, αναλογική των ετών που έχουν οι ασφαλισμένοι μέχρι τη στιγμή που θα υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης.

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γίνεται επομένως με τη συμπλήρωση της 25ετίας, όμως το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε στο μέλλον. Επίσης το εν λόγω αίτημα μπορεί να υποβληθεί και με αναστολή.

Για παράδειγμα δημόσιος υπάλληλος πατέρας ανηλίκου έχει θεμελιωμένο δικαίωμα και είναι σήμερα 48 ετών. Ο εν λόγω υπάλληλος μπορεί να υποβάλει παραίτηση άμεσα και να εξέλθει με αναστολή αναμένοντας την καταβολή της σύνταξης από τα 52 κι έπειτα.

2 .Ανδρες με 25ετία. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν μειωμένα όρια για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011 – 2011. Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 61 (56 μειωμένη) το 2011 και στα 63 (58 μειωμένη το 2012).

Οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν την 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να αποχωρήσουν στα 65 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη σύνταξη. Εφόσον αποχωρήσουν στα 60 αποδέχονται να υποστούν μια ποινή στη σύνταξή τους η οποία τους ακολουθεί εφ’ όρου ζωής. Η εν λόγω μείωση -για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010- φτάνει το 4,5% ανά έτος (με ανώτατο όριο το 22,5%).

Για τη συμπλήρωση της 25ετίας προσμετράται τόσο ο χρόνος του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο στρατός και τα πλασματικά έτη των τέκνων εφόσον με αυτά φτάνει ο ασφαλισμένος την 25ετία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

3. Ανδρες τρίτεκνοι. Η θεμελίωση γίνεται στα 20 έτη ασφάλισης και η «έξοδος» στα 52 το 2011 και στα 55 το 2012. Η δυνατότητα παρέχεται και στους τριτέκνους που μέχρι το 2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης. Οσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης και τα πλασματικά έτη οι πατέρες που επιθυμούν (ακόμη και αυτοί που έχουν συμπληρώσει 20ετία αλλά και 25ετία) μπορούν να εξαγοράσουν τα έτη των τέκνων, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή δημόσια υπηρεσία, τον στρατό, τα έτη των σπουδών. Ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα προσμετράται τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση με βάση τη διαδοχική ασφάλιση.

4 Μητέρες ανηλίκων. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας. Μεγάλες κερδισμένες είναι όσες μητέρες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, με το όριο να διαμορφώνεται στο 50ο έτος. Και σε αυτή την περίπτωση για τη συμπλήρωση της 25ετίας συμπεριλαμβάνεται τόσο η ασφάλιση στον ιδιωτικό όσο και η υπηρεσία στον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον όσες υπάλληλοι μπορούν να συμπληρώσουν την 25ετία αναδρομικά το 2010 με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων κατοχυρώνουν και αυτές δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 50ου έτους τους.

Για θεμελίωση το 2011 η «έξοδος» γίνεται στα 52, ενώ το 2012 το όριο ηλικίας πάει στα 55 έτη. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 25 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη του νόμου 3865/2010 των τέκνων, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή δημόσια υπηρεσία, τα έτη των σπουδών αλλά και της άδειας ανατροφής. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη θεμελίωση με τις διατάξεις για τις μητέρες ανήλικων τέκνων ως ημερομηνία ενηλικίωσης λαμβάνεται υπ’ όψιν η 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο ενηλικιώθηκε.

5 Τρίτεκνες. Για την εν λόγω ομάδα ασφαλισμένων η θεμελίωση γίνεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης. Σε περίπτωση που το δικαίωμα «κλείδωσε» μέχρι το τέλος του 2010, η έξοδος γίνεται ανεξαρτήτως ορίου.

Το 2011 απαιτείται η συμπλήρωση του 52ου έτους, ενώ αν η θεμελίωση έγινε πέρσι, πρέπει να συμπληρωθεί το 55ο έτος. Και σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης τη στιγμή της αίτησης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως δεν υπάρχει ποινή για τη λήψη της σύνταξης σε τόσο χαμηλό όριο ηλικίας.

6 Γυναίκες με 25ετία. Κερδισμένες είναι οι ασφαλισμένες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 με το όριο ηλικίας να διαμορφώνεται στα 60 για πλήρη σύνταξη και στα 55 για μειωμένη. Τη διετία 2011- 2012 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις με σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Προσοχή, καθώς για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010 η μείωση στις περιπτώσεις πρόωρης εξόδου είναι 4,5% το έτος (και μέχρι 22% την πενταετία). Για θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 η μείωση πάει στο 6% το έτος και μέχρι 30% την πενταετία.

Σημειώνεται πως με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων οι ασφαλισμένες μπορούν να θεμελιώσουν αναδρομικά το δικαίωμα το 2010 και να κατοχυρώσουν για την πλήρη σύνταξη στα 60.

7 Δημόσιοι υπάλληλοι (άντρες και γυναίκες) με 35ετία. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το πότε συμπληρώνεται η 25ετία.

Σε περίπτωση που η θεμελίωση γίνεται μέχρι το τέλος του 2010 η έξοδος με 35ετία γίνεται στα 58. Το 2011 απαιτούνται 36 χρόνια και η συμπλήρωση του 58ου έτους, ενώ το 2012 χρειάζονται 37 χρόνια και το 59ο έτος της ηλικίας

Ωστόσο από 1η Ιανουαρίου 2013 απαιτούνται 40 έτη και η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.

 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αντρες
Θεμελίωση
Χρόνος
Oριο
Απαιτούμενος Χρόνος
Παρατηρήσεις
25 έτη
Μέχρι 31-12-2010
60
25 έτη και άνω
Μειωμένη
25 έτη
Μέχρι 31-12-2010
65
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
2011
56
25 έτη και άνω
Μειωμένη
25 έτη
2011
61
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
2012
58
25 έτη και άνω
Μειωμένη
25 έτη
2012
63
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
Από 2013
62
25 έτη και άνω
Μειωμένη
25 έτη
Από 2013
67
25 έτη και άνω
Πλήρης
Πατέρες Ανηλίκων
25 έτη
2011
52
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
2012
55
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
Από 1-1-2013
67
25 έτη και άνω
Πλήρης
Πατέρες 3 και άνω τέκνων
20 έτη
Μέχρι 31-12-2011
52
21 έτη και άνω
Πλήρης
20 έτη
Από 1-1-2012
Μέχρι 31-12-2012
55
23 έτη και άνω
Πλήρης
 
Από 2013
67
15 έτη και άνω
Πλήρης
Μητέρες ανηλίκων
Θεμελίωση
Χρόνος
Oριο
Απαιτούμενος Χρόνος
Παρατηρήσεις
25 έτη
Μέχρι 31-12-2010
50
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
2011
52
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
2012
55
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
Από 1-1-2013
67
25 έτη και άνω
Πλήρης
Μητέρες 3 και άνω τέκνων
Θεμελίωση
Χρόνος
Oριο
Απαιτούμενος Χρόνος
Παρατηρήσεις
20 έτη
Μέχρι 31-12-2010
Χωρίς όριο
20 έτη και άνω
Πλήρης
20 έτη
2011
52
21 έτη και άνω
Πλήρης
20 έτη
2012
55
23 έτη και άνω
Πλήρης
 
Από 2013
67
15 έτη και άνω
Πλήρης
Γυναίκες 25ετία
25 έτη
Μέχρι 31-12-2010
55
25 έτη και άνω
Μειωμένη
25 έτη
Μέχρι 31-12-2010
60
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
2011
56
25 έτη και άνω
Μειωμένη
25 έτη
2011
61
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
2012
58
25 έτη και άνω
Μειωμένη
25 έτη
2012
63
25 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
Από 2013
62
25 έτη και άνω
Μειωμένη
25 έτη
Από 2013
67
25 έτη και άνω
Πλήρης

 

Ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992
Κατηγορία
Θεμελίωση
Χρόνος
Oριο
Απαιτούμενος
χρόνος
Παρατηρήσεις
Aντρες-
γυναίκες
25 έτη
Μέχρι 31-12-2010
58
35 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
-2011
58
36 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
2012
59
37 έτη και άνω
Πλήρης
25 έτη
Από 2013
62
40 έτη και άνω
Πλήρης

 

Πηγή: Συντάξεις ΕΘΝΟΣ