Ενημερωτικό του αιρετού Τάκη Ρουμπή : Υπεραριθμίες-Μεταβολές σχολείων-Τοποθετήσεις στην Α΄ Αθήνας

2014-07-17 22:32

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών στις 10/7 (από ΠΥΣΠΕ σε
ΠΥΣΠΕ) και των μεταβολών (ιδρύσεις, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις)
των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
(ΦΕΚ1329/26-5-2014), το τοπίο, στη Διεύθυνση Π.Ε Α’ Αθήνας, διαμορφώνεται ως
εξής:

Στην Α΄ Αθήνας έχουμε τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων:

κατεβάστε το αρχείο : EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 08 Υπεραριθμίες -Μεταβολές σχολείων-Τοποθετήσεις σ (1)

Από την ανάγνωση του συνημμένου πίνακα, προκύπτουν τα οργανικά κενά, κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), όπως οριστικοποιήθηκαν με τη με αριθμό 09/15-07-2014 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, για τα οποία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 των σχολείων που υποβιβάζονται ή συγχωνεύονται να  υποβάλουν δήλωση υπεραριθμίας (θετική ή αρνητική) από Τετάρτη 16/7 μέχρι και την Παρασκευή 18/7/2014.

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ 2014-2015 (1)

1. Από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως

2. Με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη

3. Με ΦΑΞ (2105249696 – 2105248449)