Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού Β. Ματθαίου για συνεδρίαση ΑΠΥΣΠΕ 11/10/2013

2013-10-13 10:06

Βασίλειος Ματθαίος

Αιρετός

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

(2013 -2014)

τηλ. 6938174020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 11  Οκτωβρίου 2013 για εικοστή φορά το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής με τα τακτικά μέλη του με απαρτία.

 

Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν τέσσερα (4):

1. Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών Π.Ε. 70 για το διδακτικό έτος 2013 – 2014.

2. Χορήγηση  άδειας χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικούς  Π.Ε. για το  σχολικό έτος 2013 – 2014.

3.  Απαλλαγή από τα καθήκοντα    (μετά από αίτησή της)  Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου.

4. Διακοπή άδειας χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικό  Π.Ε. 70

Συγκεκριμένα:

Με την έναρξη της συνεδρίασης και οι δύο αιρετοί κατέθεσαν  κοινή δήλωση για το πρώτο θέμα σχετικά με τις αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 70 από τις Δ/νσεις  Α΄ και Β΄ Π.Ε.  Αθήνας στη Δ/νση Π.Ε.   Ανατολικής Αττικής και δε συμμετείχαν, όπως και στις 16 ενστάσεις συναδέλφων εκπ/κών Π.Ε. 70, που συζητήθηκαν.

ΔΗΛΩΣΗ

Στα υπόλοιπα τρία θέματα  οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνες.

2. Χορηγήθηκε άδεια χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικούς για τους λόγους που επικαλούνται στους (αρχικά από ονοματεπώνυμο) και για όσο χρόνο δικαιούνται: Χ.Μ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Ανατολ. Αττικής), Μ.Π.- Κ. ΠΕ 16.01(Δ/νση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας), Φ.Χ. ΠΕ 16 (Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας), Ι.Σ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας) Δ.Κ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Πειραιά), Ε.Σ. Π.Ε.70 (Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας), Α.Τ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας), Ε.Κ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής  Αττικής), Κ.Χ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Πειραιά), Χ.Χ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής  Αττικής) και Π.Σ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας).

Σε 2 περιπτώσεις επιπλέον ψήφισαν οι 2 αιρετοί να πάρουν  εκπαιδευτικοί άδεια χωρίς αποδοχές αλλά κατά πλειοψηφία δεν πήραν (ΠΕ 70 και ΠΕ 20).

3. Έγινε αποδεκτή η παραίτηση από τα καθήκοντά της  (μετά από αίτησή της) στην εκπαιδευτικό – Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Π.Σ. (Δ/νση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας) για τους λόγους που επικαλείται.

4. Έγινε αποδεκτή για τους λόγους που επικαλείται η διακοπή άδειας χωρίς αποδοχές   στην εκπαιδευτικό Σ.Θ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας).

 

Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής και στους αιρετούς.

 

 Πάντα κοντά σας

Βασίλειος Ματθαίος

Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

(2013-2014)

Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού Β. Ματθαίου