Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού Β. Ματθαίου: 21η και 22η Συνεδρίαση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής (15 και 29/10/2013)

2013-11-06 22:13

Βασίλειος Ματθαίος

Αιρετός

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

(2013 -2014)

τηλ. 6938174020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής (15 και 29 Οκτωβρίου 2013) συνεδρίασε  με τα τακτικά μέλη του με απαρτία.

 

Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν τέσσερα (4):

1. Απόδοση 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (15/10/2013)

2. Χορήγηση  άδειας χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικούς  Π.Ε. για το  σχολικό έτος 2013 – 2014 (29/10/2013).

3.  Απαλλαγή από τα καθήκοντα    (μετά από αίτησή τους)  Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου και Υποδιευθύντριας Δημοτικού Σχολείου(29/10/2013).

4. Ανανέωση εκπαιδευτικής άδειας Υποτρόφου Ι.Κ.Υ.  σε εκπαιδευτικό  Π.Ε. 70(29/10/2013).

Συγκεκριμένα:

1α. Έγινε απόδοση 2ης ειδικότητας σε 28 εκπαιδευτικούς Π.Ε. (16 ΠΕ 70, 4 ΠΕ 60, 6 ΠΕ 16, 1 ΠΕ 05, 1 ΠΕ 06) και δεν έγινε απόδοση 2ης ειδικότητας σε 15    εκπαιδευτικούς Π.Ε. (11 ΠΕ 70, 1 ΠΕ 60, 1 ΠΕ 16, 2 ΠΕ 11).

1β. Έγινε απόδοση 2ης ειδικότητας σε 15 εκπαιδευτικούς  Π.Ε.  που ήρθαν με μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια (10 ΠΕ 19, 1 ΠΕ 20, 1 ΠΕ 06, 1 ΠΕ 05, 1 ΠΕ 07 και 1 ΠΕ 11).

2. Δε  χορηγήθηκε καμία  άδεια χωρίς  αποδοχές σε 7 εκπαιδευτικούς παρά τους λόγους που επικαλούνται. Σε όλες τις  περιπτώσεις  ψήφισαν οι 2 αιρετοί να πάρουν οι εκπαιδευτικοί άδεια χωρίς αποδοχές αλλά κατά πλειοψηφία δεν πήραν (2 ΠΕ 70, 3 ΠΕ 11, 1 ΠΕ 06 και 1 ΠΕ 20).

3. Έγιναν ομόφωνα αποδεκτές οι παραιτήσεις  από τα καθήκοντά τους  (μετά από αίτησή τους) : α) στην εκπαιδευτικό – Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Α. Α. (Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας) και β) στην εκπαιδευτικό – Υποδιευθύντρια Δημ. Σχολείου Π. Δ. (Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)  για τους λόγους που επικαλούνται.

4. Ανανεώθηκε ομόφωνα η εκπαιδευτική άδεια   στην εκπαιδευτικό – Υπότροφο του Ι.Κ.Υ.  Κ.Τ. ΠΕ 70 μέχρι 30/04/2014 (Δ/νση Π.Ε. Πειραιά).

 

Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής και στους αιρετούς.

 

 Πάντα κοντά σας

Βασίλειος Ματθαίος

Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

(2013-2014)

Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού Β. Ματθαίου: 21η και 22η Συνεδρίαση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής (15 και 29/10/2013)