Ενημέρωση από το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής του αιρετού Χρόνη Γ.

2014-01-07 23:10
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νο 26

του αιρετού Γιώργου Χρόνη

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 30-12-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τη Δευτέρα 30-12-2013 συνεδρίασε το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής.

Εγκρίθηκαν 4 αιτήσεις Διευθυντών για απαλλαγή καθηκόντων. Αναλυτικά:

Ένας Διευθυντής από Ανατολική Αττική, ένας Διευθυντής και μια Διευθύντρια από τον Πειραιά, μία Διευθύντρια από τη Γ΄ Αθήνας.

Εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις Υποδιευθυντών για απαλλαγή καθηκόντων. Αναλυτικά:

Μία Υποδιευθύντρια από Ανατολική Αττική και μία Υποδιευθύντρια από Πειραιά.

Ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής.

Εγκρίθηκε αίτηση εκπαιδευτικού της Α΄ Αθήνας για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών λόγω ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών της σπουδών.

Εξετάστηκε αίτηση εκπαιδευτικού της Δυτικής Αττικής για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές. Η αίτηση είχε υποβληθεί πριν τις 21-11-2013. Δε λήφθηκε απόφαση καθώς θα γίνει σχετικό ερώτημα στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας αν η χορηγηθείσα υποτροφία του ΙΚΥ εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Εγκρίθηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών. Αναλυτικά:

Εκπαιδευτικός ΠΕ 60 της Β΄ Αθήνας για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό. ( συνοδεία συζύγου )

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 του Πειραιά για οικογενειακούς λόγους.

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 της Δυτικής Αττικής για μεταπτυχιακές σπουδές.

Άλλες 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών ( ΠΕ 06 από Γ΄ Αθήνας και ΠΕ 70 από Ανατολική Αττική ) παραπέμφθηκαν σε επόμενη συνεδρίαση.

Εγκρίθηκε η αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 της Α΄ Αθήνας για ολική της διάθεση στη Διεύθυνση Α΄ Αθήνας για λόγους υγείας.

Απορρίφτηκε η αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 της Α΄ Αθήνας για ολική της διάθεση στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής καθώς δεν αναφέρονταν συγκεκριμένοι λόγοι.

Υπήρχαν και άλλες 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 11 της Α΄ Αθήνας και ΠΕ 60 της Δυτικής Αττικής για ολική τους διάθεση στη Διεύθυνση Α΄ Αθήνας και στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής αντίστοιχα που δεν εξετάστηκαν και παραπέμφθηκαν σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου η πρώτη εκπαιδευτικός να

προσκομίσει δικαιολογητικά για τα προβλήματα υγείας που επικαλείται και για τη δεύτερη εκπαιδευτικό μήπως και βρεθεί αντικαταστάτριά της.

Εγκρίθηκαν 4 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 70 για απόδοση δεύτερης ειδικότητας ( 3 από τον Πειραιά και ένας από την Α΄ Αθήνας ).

Υπήρχε και αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 της Α΄ Αθήνας για απόδοση δεύτερης ειδικότητας ( πτυχίο Ψυχολογίας ) που παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να γίνει σχετικό ερώτημα στους αρμόδιους φορείς τι ισχύει μετά το Νόμο 4186.

Απορρίφτηκε ένσταση εκπαιδευτικού για τη μη απόδοση δεύτερης ειδικότητας λόγω του ότι έχουν παρέλθει 2 χρόνια από την απόρριψή της. Θα κληθεί ο εκπαιδευτικός να ξανακάνει αίτηση επιλέγοντας τη δεύτερη ειδικότητα που επιθυμεί από τις 4 που κατέχει.

Εγκρίθηκε η απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 της Ανατολικής Αττικής που πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ύστερα από αίτησή του για βελτίωση θέσης. Οι αιρετοί απείχαμε από τη διαδικασία καθώς αφορούσε εκπαιδευτικό που είχε μετακινηθεί υποχρεωτικά από το ΑΠΥΣΠΕ στην Ανατολική Αττική.

Εξετάστηκε η ένσταση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 που είχε μετακινηθεί υποχρεωτικά από το ΑΠΥΣΠΕ στη Δυτική Αττική. Ενώ η εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα από το ΑΠΥΣΠΕ, δεν υπήρχε κενή θέση όταν παρουσιάστηκε, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί από το Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής σε άλλη σχολική μονάδα που δεν την είχε δηλώσει. Το συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει σε ακρόαση την εκπαιδευτικό γιατί δεν μπορούσαν τα μέλη του να καταλάβουν τι αιτείται η εκπαιδευτικός. Οι αιρετοί απείχαμε από τη διαδικασία καθώς αφορούσε εκπαιδευτικό που είχε μετακινηθεί υποχρεωτικά από το ΑΠΥΣΠΕ στη Δυτική Αττική.

Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μου, από τη στιγμή που το ΑΠΥΣΠΕ τοποθετεί έναν εκπαιδευτικό σε σχολική μονάδα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μετακινηθεί εκ νέου μόνο με απόφαση του ΑΠΥΣΠΕ και όχι άλλου φορέα.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών υποβλήθηκαν αιτήσεις για πρόσληψη ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού. Αφορούν περίπου 700 θέσεις στο Νομό Αττικής.

Τέλος σχετικά με ερωτήματα για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί με δεύτερη ειδικότητα να συμπληρώνουν ωράριο σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης. Π.χ. Δάσκαλος με πτυχίο δεύτερης ειδικότητας στα μαθηματικά θα μπορεί να συμπληρώνει ωράριο στη Β/θμια Εκπαίδευση ή Μαθηματικός με πτυχίο δεύτερης ειδικότητας δασκάλου θα μπορεί να συμπληρώνει ωράριο στην Α/θμια Εκπαίδευση.

ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αιρετός εκπρόσωπος στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ)

Τηλ. 6972363653

e-mail: georgechronis02@gmail.com

Αναπληρωματικός: ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Τηλ. 6949294781

Ε νημέρωση από το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής του αιρετού Χρόνη Γ.