Εκθέσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές, έτος 1961-62

2014-08-20 13:39

πηγή: https://www.ekedisy.gr/ekthesis-axiologisis-ekpedeftikon-apo-epitheorites/

DSC09934

Πολύ ενδιαφέρον και πολύ επίκαιρο υλικό είναι τα αρχεία με Εκθέσεις Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών από τους Επιθεωρητές.

Στο σχολικό έτος 1961-1962 ο Επιθεωρητής αξιολόγησε 47 Δημοτικά Σχολεία και 7 Νηπιαγωγεία της Περιφέρειάς του.

Αξιολόγησε  161 δασκάλους και 10 νηπιαγωγούς. Η αξιολόγηση αυτή είναι του έτους 1961-1962 και ξεκινά με αξιολόγηση του δημοτικού σχολείου από τον Επιθεωρητή.

DSC09935

Στην αξιολόγηση του σχολείου υπάρχουν 11 δείκτες.

Συνεχίζει με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου.

DSC09936

 

Στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υπάρχουν 5 κατηγορίες: Θεμελιώδη καθήκοντα του ως άνω διδασκάλου, Ειδικά καθήκοντα, Πειθαρχικά αδικήματα και ηθικαί αμοιβαί, χαρακτηριστικά γνωρίσματα και συμπεράσματα.

DSC09947

 

Στα συμπεράσματα υπάρχουν 5 υποκατηγορίες: Επιστημονικώς, διδακτικώς, διοικητικώς, ευσυνειδησία, συμπεριφορά, δράσις.

DSC09931

Σε έκθεση αξιολογική του 1964 στα συμπεράσματα στην υποκατηγορία “διοικητικώς” το άριστα 5 συνοδεύεται και με τον “ποιοτικό” χαρακτηρισμό “λίαν δεξιά”. Το 4.5 ισοδυναμεί με τον χαρακτηρισμό  “πλέον ή δεξιά” ενώ το 4 συνοδεύεται με τον χαρακτηρισμό “δεξιά”.

Στα θεμελιώδη καθήκοντα αναφέρονται μεταξύ άλλων: “είναι νομιμόφρων, νομοταγής, πειθαρχική, τακτική εις το έργον της. Δεν ασχολείται με έργα αλλότρια. Δεν αναμιγνύεται εις πολιτικάς συζητήσεις και διαμάχας”.