δωρεάν εργαστήρια δράματος για δασκάλους και νηπιαγωγούς

2013-01-31 18:21

Ο σύλλογός μας διοργανώνει δωρεάν εργαστήρια για τη χρήση του δράματος στο δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο για εκπαιδευτικούς του συλλόγου μας.

Προσφέρθηκε να διδάξει δωρεάν ο Αμοιρόπουλος Κώστας, νηπιαγωγός σε νηπιαγωγείο του συλλόγου μας, δάσκαλος με ειδίκευση στο εκπαιδευτικό δράμα. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο 39ο-141ο Δ.Σ. (Τσούντα και Αχαρνών, ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθερίου). Το κάθε εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθήσουν ως 30 εκπαιδευτικοί.

Τα εργαστήρια θα είναι κυρίως πρακτικά αλλά με παράλληλη θεωρητική θεμελίωση. Ο στόχος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί εισαγωγικές γνώσεις πάνω στο δράμα και την πιθανή χρήση του μέσα στη σχολική τάξη.

Η διάρκεια τους είναι 4 ώρες το κάθε ένα. Κάθε ενότητα θα επαναληφθεί δύο φορές. Δηλώσεις συμμετοχής στο mail και το φαξ του συλλόγου ή στα μέλη του Δ.Σ. που έχουν την ευθύνη του κάθε σχολείου. Οι δηλώσεις χρειάζεται να γίνουν μέχρι τις 23 Ιανουαρίου για τους/τις νηπιαγωγούς και μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου για τις/τους δασκάλους. Είναι απαραίτητο να αναγράφετε ονοματεπώνυμο/σχολείο ή νηπιαγωγείο και για ποια ημερομηνία σεμιναρίου ενδιαφέρεστε.

  • Εισαγωγικό εργαστήριο για τη χρήση του δράματος στο δημοτικό σχολείο (για δασκάλους)

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013, 16:00-20:00

Κυριακή 3 Μαρτίου 2013, 11:00-15:00

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί ένα πρακτικό παράδειγμα με τη χρήση του δράματος στη βιωματική προσέγγιση μαθημάτων μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου. Το συγκεκριμένο μάθημα θα εστιάσει κυρίως στο μάθημα της ιστορίας και της γλώσσας.

  • Εισαγωγικό εργαστήριο για τη χρήση του δράματος στο νηπιαγωγείο (για νηπιαγωγούς)

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013, 11:00-15:00

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013, 11:00-15:00

Στο εργαστήριο θα παρουσιασθεί ένα παράδειγμα μαθήματος με τη χρήση του δράματος και μιας ιστορίας/παραμυθιού για τη βιωματική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου.

δωρεάν εργαστήρια δράματος για δασκάλους και νηπιαγωγούς

επισυναπτόμενο εδώ