Επιμορφωτικό υλικό 2. Δούλευε σκλάβε: Το νέο δόγμα της αξιολόγησης Δείτε τα κριτήρια σχετικά με τις υπαλληλικές υποχρεώσεις!!!

2014-06-11 22:28

Εδώ ταιριάζει το γνωστό τραγούδι:

"για ένα κομμάτι ψωμί

δε φτάνει μόνο η δουλειά...

Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, 
δε φτάνει μόνο το κορμί σου.
Το πιο σπουδαίο είν’ η ψυχή σου, δικέ μου."

1. Τυπικές Υπαλληλικές Υποχρεώσεις

 

Ποιοτικός χαρακτηρισμός

(0-30) Ελλιπής

(31-60) Επαρκής

 

(61-80)

Πολύ Καλός

(81-100)

Εξαιρετικός

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔ

εφόσον ανταποκρίνεται ελάχιστα ή πλημμελώς στις τυπικές υπαλληλικές του υποχρεώσεις.

εφόσον ανταποκρίνεται επαρκώς στα προβλεπόμενα καθήκοντά του και, γενικώς, λειτουργεί ως αξιόπιστο μέλος του εκπαιδευτικού δυναμικού του σχολείου, προσέρχεται στο σχολείο έγκαιρα, εφαρμόζει το ωρολόγιο πρόγραμμα, εκτελεί τις εφημερίες επιμελώς, φροντίζει για την ασφάλεια των μαθητών, αναλαμβάνει καθήκοντα και εργασίες για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ενημερώνει έγκαιρα για τις απουσίες των μαθητών και συμμετέχει στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων.

 

εφόσον, πέρα από τις τυπικές του υπηρεσιακές υποχρεώσεις, συμμετέχει ενεργά με προτάσεις και πρωτοβουλίες στις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και συμβάλλει έμπρακτα και με θετικό τρόπο στην υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

 

εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υπο περίπτωσης, μετέχει ενεργά και στηρίζει, με το έργο του, το συνολικό διοικητικό και εν γένει εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας, μετέχοντας σε επιτροπές που αναλαμβάνουν δράσεις προς όφελός της.

 

ΔΕΙΚΤΕΣ:

 Ο αξιολογητής (διευθυντής), με βάση τη συστηματική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους  κρίνει και μετά από τεκμηρίωση κατατάσσει τον εκπαιδευτικό στην ανάλογη κατηγορία και ανάλογα βαθμολογεί.

 

ΥΥ1.1 Γενικευμένη και συστηματική υπαλληλική ασυνέπεια

ΥΥ1.2 Αδιαφορία συμμετοχής στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων

ΥΥ1.3 Συστηματική απροθυμία ανάληψης εργασιών

ΥΥ1.4 Αδυναμία ή έλλειψη ενδιαφέροντος για βελτίωση στάσης και συμπεριφοράς

 

 

ΥΥ2.1 Τυπική ανταπόκριση  στηνπλειονότητα των τυπικών υπαλληλικών καθηκόντων

ΥΥ2.2  Τυπική συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων

ΥΥ2.3 Προθυμία ανάληψης εργασιών

ΥΥ2.4 Εφαρμογή αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων

 

 

Πλήρης ανταπόκριση στα τυπικά υπαλληλικά καθήκοντα και επιπλέον:

ΥΥ3.1 Ενεργός συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του σχολείου

ΥΥ3.2 Κατάθεση προτάσεων

ΥΥ3.3 Ανάληψη πρωτοβουλιών

ΥΥ3.4 Συμβολή στην υλοποίηση συλλογικών αποφάσεων

Επιπλέον της προηγούμενης κατηγορίας.

ΥΥ4.1 Συμπεριφορά με ηγετικά στοιχεία

ΥΥ4.2 Κατάθεση καινοτόμων προτάσεων

ΥΥ4.3  Ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τον εκπαιδευτικό σε βασικό πυλώνα στήριξης του διοικητικού έργου της σχολικής μονάδας

-ΥΥ4.4 Ανάληψη και υλοποίηση δύσκολων εργασιών του σχολείου