ΔΟΕ: Το ΔΣ κήρυξε απεργία-αποχή από 23ης Σεπτεμβρίου, από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση

2014-09-24 09:40

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Κηρύσσει απεργία – αποχή

από τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3848/10, 4024/11, ΠΔ 152/13) με ημερομηνία έναρξης την 23η Σεπτεμβρίου.