ΔΟΕ: Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στο στόχαστρο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ

2013-12-03 22:33
 

 

           Στις 25/11/2013, με έγγραφό του, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου ζητά από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αλλά και τους Περιφερειακούς Διευθυντές, να μη χορηγούν άδεια στους εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιούν τα πρωτοβάθμια σωματεία μας.

Είναι φανερό ότι, η ενέργεια αυτή του κ. Κεδίκογλου προφανώς εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής επίθεσης στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στο δημόσιο. Είναι απόλυτα υποκριτικό να επικαλείται ο Υφυπουργός στο έγγραφό του «το συμφέρον των μαθητών και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων», όταν ακόμη και σήμερα (λίγο πριν τα Χριστούγεννα), υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχολεία και χάνονται δεκάδες χιλιάδες διδακτικές ώρες, απόρροια των πολιτικών που υπηρετεί το Υπουργείο Παιδείας.

Στο έγγραφο γίνεται επίκληση  του άρθρου 16, παρ. 3 του Νόμου  1264/1982, αποκρύπτεται όμως πως το άρθρο 18 του ίδιου νόμου όπου αναφέρονται τα παρακάτω:

1. Οι διατάξεις των άρθρ. 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

2. Ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις υπερισχύουν».

Αγνοεί ηθελημένα ο κ. Υφυπουργός ακόμη, πως στο άρθρο 19, εδ.2, της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ353.1/324/105657/Δ1/46-10-02 (1340/02 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης των Δ/ντών, Υπ/ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» αναφέρεται πως: «Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης χορηγούν τις συνδικαλιστικές άδειες για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων τους». 

            Αγνοεί ηθελημένα ο κ. Υφυπουργός την για 31 χρόνια εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1264/82 και την εφαρμοζόμενη πρακτική της διοίκησης της εκπαίδευσης, η οποία μετά από εντολή του Υπουργείου Παιδείας, με χιλιάδες αποφάσεις αυτά τα χρόνια χορηγούσε συνδικαλιστικές άδειες για τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Εκπαιδευτικών για πραγματοποίηση των ετήσιων τακτικών τους Γενικών Συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών που προβλέπονται από τα καταστατικά τους. 

Είναι φανερό ότι, το έγγραφο του κ. Υφυπουργού στερείται ηθικής βάσης (στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και της πρακτικής χρόνων).

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου εγγράφου και την αποκατάσταση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων .

Καλούμε τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να χορηγήσουν κανονικά τις συνδικαλιστικές άδειες για τις επόμενες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Εκπαιδευτικών, αφού αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλέγμα και τη διοικητική πρακτική των προηγούμενων χρόνων.

Καλούμε τους συναδέλφους να απαντήσουν με τη μαζική τους συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις, περιφρουρώντας με αυτό τον τρόπο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες μη δίνοντας αφορμή για την κατάργησή τους.