ΔΟΕ: Σχετικά με την εγκύκλιο για τη Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

2014-10-11 20:24

 

  Έχοντας γίνει αποδέκτες πολλών ερωτημάτων σχετικά με την υποχρεωτικότητα ή μη της συμμετοχής των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών στο Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού, έπειτα και από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΑΙΘ στις 3/10/2014, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

 

  Όπως σαφώς αναφέρει η εγκύκλιος στο Κεφάλαιο Β΄, Ενότητα 2, σελίδα 6, μια από τις επιλογές που έχουν οι σχολικές μονάδες είναι το « να δηλώσουν τη μη συμμετοχή του σχολείου τους στη δράση».

 

   Επομένως τόσο η συμμετοχή ή μη όσο και η επιλογή των εκπαιδευτικών είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας του συλλόγου των διδασκόντων και  δεν μπορεί να τεθεί σε βάση υποχρεωτικότητας.