ΔΟΕ: Καταγγελία ενεργειών Διευθυντή Εκπαίδευσης Πειραιά

2014-09-11 20:13

  Το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. λαμβάνοντας υπόψη του τις καταγγελίες των Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. «Ρήγας Φεραίος» και «Αίγινας», καθώς και τις καταγγελίες των αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά αναφορικά  με τις ενέργειες του Διευθυντή της Δ/νσης Π. Ε. Πειραιά, σύμφωνα με τις οποίες:

1.        υποβιβάστηκαν (από πολυθέσια σε ολιγοθέσια) το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρέντη, το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως (Αίγινας) και το Δημοτικό Σχολείο Μεθάνων με παράτυπες και παράνομες διαδικασίες, παρακάμπτοντας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά με ουσιαστικό στόχο την κατάργηση των συγκεκριμένων σχολείων και τη μεταγραφή των μαθητών τους σε όμορα σχολεία,

2.       την άρνηση του να τοποθετήσει δασκάλους (ΠΕ70) σε ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (κλασικού τύπου) σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών,

3.      την παράνομη σύμπτυξη τμημάτων, προκειμένου να εξοικονομηθούν θέσεις δασκάλων, κατά παράβαση της εφαρμογής του νόμου 4186/2013 (άρθρο 28 παρ. 15) περί φοίτησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

  καταγγέλλει τις ενέργειες  αυτές του Διευθυντή Π. Ε. Πειραιά.

  Οι ενέργειες αυτές κινούνται στα πλαίσια της υλοποίησης των πολιτικών κυβέρνησης και  τρόικας για κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, με τις οποίες υποβαθμίζεται το Δημόσιο Σχολείο και περιστέλλονται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

  Καλούμε το Δ/ντή Π. Ε. Πειραιά να άρει άμεσα τις παραπάνω αποφάσεις του  αναλογιζόμενος το συμφέρον των μαθητών και της Δημόσιας Εκπ/σης,  με στόχο την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και όχι των μνημονιακών – αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών πολιτικών.  

 

Από τη Δ.Ο.Ε.