ΔΟΕ: Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

2014-03-06 23:33

Κύριε Υφυπουργέ

 

       Με το 193728/Γ4/17/12/2013 έγγραφό σας, επικαλούμενος την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. κατά το σχολικό έτος 2012-2013 αναφέρετε, ότι «το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει την υλοποίησή του και την τρέχουσα σχολική χρονιά (2013-14).»

       Με το ίδιο έγγραφο δίνονται οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος προς όλους τους εμπλεκόμενους με την υλοποίησή του, κυρίως δε στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

      Επειδή έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών ερωτημάτων αλλά και έντονων διαμαρτυριών, τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από γονείς σε σχέση με την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος, θέτουμε μια σειρά ερωτημάτων που η απάντησή τους πιστεύουμε πως έχει ουσιώδη σημασία:

¾    Από ποιες διατάξεις προβλέπεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν.;

¾    Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται;

¾    Ποιες είναι οι δικλίδες ασφαλείας του προγράμματος αναφορικά με την ασφάλεια των μαθητών καθώς και των προσωπικών τους δεδομένων, που καταχωρούνται στο σύστημα;

¾    Ποιος και με ποιόν τρόπο καθόρισε τη μεθοδολογία, που ακολουθείται κατά την υλοποίηση του προγράμματος;

¾    Από ποιες διατάξεις προκύπτει η υποχρέωση των εκπαιδευτικών να προβούν τόσο στις μετρήσεις που είναι αναγκαίες όσο και στην καταχώρηση των στοιχείων στη διαδικτυακή πλατφόρμα;

 

       Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας ώστε με τις απαντήσεις που θα μας δώσετε να γίνει δυνατή η διευκρίνιση στοιχείων που δημιουργούν σύγχυση σε σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα.