ΔΟΕ: Για τη διαδικασία του γεύματος στα νηπιαγωγεία

2014-11-02 06:36

Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την αποστολή υπομνήματος της Δ.Ο.Ε. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσα από το οποίο αναδεικνύονταν τα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν νήπια, εκπαιδευτικούς και γονείς στον πολύπαθο χώρο της προσχολικής αγωγής.

 

  Στο υπόμνημα αυτό δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που αφορούν την έκθεση των παιδιών σε κινδύνους σχετικούς με την ασφάλεια και την υγεία τους ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν το εκπαιδευτικό έργο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, μετατρέποντάς το σε χώρο φύλαξης. Ένα από αυτά ήταν το θέμα της  διαδικασίας του γεύματος, οργάνωσή και η προετοιμασία του. Τονίστηκε το ότι αν και η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος είναι σημαντική και αποτελεί ευθύνη του/της Νηπιαγωγού, εμπεριέχει, εν τούτοις, και το θέμα της προετοιμασίας – ζεστάματος και διανομής  του,  το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη των εκπαιδευτικών.

 

  Αναδείχθηκε το ζήτημα ότι οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας για την διατήρηση και προετοιμασία του γεύματος απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς και κατάλληλα εκπαιδευμένο βοηθητικό προσωπικό χειριστών τροφίμων –τραπεζοκόμων, προς διασφάλιση πρωτίστως της υγείας των νηπίων.

 

  Έπειτα από ένα χρόνο όχι μόνο δεν έγινε ούτε μισό βήμα από την πλευρά του Υπουργείου στην κατεύθυνση της επίλυσης του μεγάλου αυτού προβλήματος αλλά προστίθενται καθημερινά ακόμη περισσότερα. Το τελευταίο, μάλιστα,  χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι των υγειονομικών υπηρεσιών σε ολοήμερα νηπιαγωγεία όπου πέρα από την αναστάτωση που δημιουργείται με την παρουσία προσώπων ξένων προς την εκπαιδευτική διαδικασία οι συνάδελφοί μας νηπιαγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με σειρά «παρατηρήσεων» που έχουν να κάνουν με το θέμα της προετοιμασίας του γεύματος λες και αυτό είναι το αντικείμενο της εργασίας τους.

 

  Η Δ.Ο.Ε. έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου όταν με την  Φ.50 /313/138476/Γ1/27-9-2013 το ΥΠΑΙΘ  προχώρησε στο ολίσθημα να υποχρεώνει το/τη νηπιαγωγό και τα νήπια να εκτελούν χρέη  χειριστή τροφίμων- τραπεζοκόμου. Τονίσαμε ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των νηπίων αφού  δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ούτε το γεγονός ότι τα περισσότερα Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε κτήρια που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ΟΣΚ και υπάρχει ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων για σίτιση. Γνωρίζει, αλήθεια, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η κουζίνα είναι σε χώρο έξω από το Νηπιαγωγείο –ειδικά στις περιπτώσεις συστέγασης με Δημοτικό, και ο/η νηπιαγωγός που είναι μόνος/μόνη  του/της  κατά την ώρα του γεύματος δεν είναι δυνατόν να προετοιμάζει το γεύμα και ταυτόχρονα να έχει και την εποπτεία των παιδιών που βρίσκονται σε άλλο χώρο;

 

  Αν και το ΥΠΑΙΘ με τα έγγραφά του Φ.50/47/13446/Γ1/30-1-08 και Φ. 50 / 106 / 22547 / Γ1/21-2-2008 με θέματα «Τραπεζοκόμοι στα ολοήμερα σχολεία» και «Βοηθητικό προσωπικό στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία» έδωσε άδεια εισόδου βοηθητικού προσωπικού στα Ολοήμερα, το οποίο θα εξυπηρετούσε πρωτίστως τις ανάγκες της σίτισης των μαθητών όλα αυτά τα χρόνια κανένα ουσιαστικό βήμα δεν έχει γίνει ώστε να προσλαμβάνεται το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό με αποτέλεσμα οι συνθήκες σίτισης στο Ολοήμερο, να είναι ανεπαρκείς και επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και οι νηπιαγωγοί να ασχολούνται με διαδικασίες που καμιά σχέση δεν έχουν με το εκπαιδευτικό τους έργο ενώ παράλληλα ελέγχονται και δέχονται παρατηρήσεις σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες.

 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απευθύνει προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ύστατη έκκληση να αναλάβει τις ευθύνες του. Να φροντίσει ώστε:

 

·         Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους νηπιαγωγούς όλα τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία,  προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του θεσμού.

 

·         Να προσληφθεί άμεσα βοηθητικό προσωπικό για τη διαδικασία του γεύματος των νηπίων.

 

  Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αντικατάσταση του μεσημεριανού γεύματος των παιδιών αποκλειστικά με κρύα ξηρά τροφή και πρόχειρο φαγητό δεν προάγει την υγεία των παιδιών και δε βοηθά στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας κάτι για το οποίο ο Υπουργός Παιδείας διατείνεται ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και το ΥΠΑΙΘ, υποτίθεται, ότι αναδεικνύει. Το γεγονός ότι το ΥΠΑΙΘ δε φροντίζει ώστε με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού να δοθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα καταδεικνύει το ακριβώς αντίθετο αφού εκ των πραγμάτων οδηγούμαστε στη «λύση» του πρόχειρου φαγητού.

 

  Η Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να μεριμνήσει άμεσα για τα παραπάνω ζητήματα. Σε αντίθετη περίπτωση με επόμενη απόφασή της θα καλέσει τις/τους νηπιαγωγούς να μη συμμετέχουν σε καμία διαδικασία προετοιμασίας φαγητού κάτι το οποίο αφενός δεν είναι εκπαιδευτικό έργο αφετέρου τους δημιουργεί  σωρεία προβλημάτων και βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια των νηπίων.