ΔΟΕ: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με Ε.Υ.ΖΗ.Ν. και my school

2014-11-07 08:45

Ηχηρή απάντηση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την ελληνική οικογένεια η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, αποτελούν οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. καθώς και το πληροφοριακό σύστημα my school.

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς κατέθεσε προσφυγή στην Αρχή Προστασίας και για τα δυο ζητήματα, αναδεικνύοντας όλο το φάσμα των προβλημάτων  που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή τους.

  Στη συνεδρίαση στις 2/10/2014 η Αρχή Προστασίας πήρε απόφαση κόλαφο για το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. καλώντας το ΥΠΑΙΘ:

 

« 1. Να μεριμνήσει για την ανωνυμοποίηση των μέχρι σήμερα συλλεγέντων προσωπικών δεδομένων των μαθητών για τους σκοπούς του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. από τη βάση δεδομένων που τηρεί.

   2. Να μεριμνήσει, ώστε να συλλέγονται τα δεδομένα των μαθητών από τις σχολικές μονάδες για τους  σκοπούς του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους καθώς και να καταχωρούνται ανώνυμα στη βάση δεδομένων που τηρεί προκειμένου να μην υπάρχει καμία δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης ταυτοποίησης των μαθητών.

  3. Να ενημερώσει την Αρχή για τις παραπάνω ενέργειες.»

 

  Η Αρχή έθεσε σοβαρούς προβληματισμούς και  στο τμήμα λειτουργίας του my school που αφορά τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών καλώντας το ΥΠΑΙΘ:

 

« 1. Να τηρεί στη βάση δεδομένων του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος με την ονομασία my school μόνο τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, τα οποία συλλέγονται βάσει νομοθετικών διατάξεων από τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

 2.Να διαγράψει τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα που δεν προβλέπονται σε νομοθετική διάταξη και για τα οποία δεν τεκμηριώθηκε η ανάγκη τήρησης τους για τον επιδιωκόμενο σκοπό, καθώς και τα αντίστοιχα πεδία της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής του συστήματος my school.

 3. Να διαγράψει τυχόν δεδομένα από το σύστημα my school που αφορούν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή και τα αντίστοιχα πεδία της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής.

 4. Να ορίσει ανώτατο χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.

 5. Να εφαρμόσει τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο σημείο 6 του σκεπτικού της παρούσας και να υποβάλει εντός δυο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Επίσης, να υποβάλει ανά δίμηνο περιοδικές εκθέσεις παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος.

 6. Να ενημερώσει την Αρχή για τις παραπάνω ενέργειες.

 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να σεβαστεί τις αποφάσεις της   Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικά για το πρόγραμμα   Ε.Υ.ΖΗ.Ν. γίνεται εύκολα κατανοητό ότι είναι πέρα από κάθε αμφιβολία το γεγονός ότι η εφαρμογή του δεν μπορεί να έχει γενικευμένο και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Το ΥΠΑΙΘ έπειτα από την παραπάνω απόφαση αλλά και τις σοβαρές αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τη Δ.Ο.Ε. τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. αλλά και τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων σχετικά με τις μεθόδους αλλά και τη σκοπιμότητα υλοποίησης του προγράμματος οφείλει να μην το εφαρμόσει ξανά.

  Όσο για το my school πέρα από τα σοβαρά ζητήματα προστασίας των δεδομένων των μαθητών που θέτει η παραπάνω απόφαση θα πρέπει να προβληματίσει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ το δεδομένο των δυσλειτουργιών της πλατφόρμας καθώς και το ότι εξαναγκάζει, επί της ουσίας, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να εργάζονται πολύ πέρα του εργασιακού τους ωραρίου για να ανταποκριθούν στις υπέρογκες απαιτήσεις της λειτουργία της πλατφόρμας.

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει το απαράδεκτο αυτό γεγονός και καλεί τους διευθυντές να μην αποδέχονται την καταστρατήγηση του ωραρίου τους για να ανταποκριθούν στα ασφυκτικά και παράλογα χρονικά περιθώρια που θέτουν κατά καιρούς οι εντολές των διαχειριστών της πλατφόρμας και να εργάζονται αποκλειστικά εντός του εργασιακού τους ωραρίου.