ΔΟΕ: Αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα σχολικών μονάδων My School

2014-03-12 17:16

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με δύο, μέχρι σήμερα, αποφάσεις του, στις 22/11/2013 και 5/2/2014, τόνιζε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις σχολικές μονάδες καθώς και τη βαθύτατη ανησυχία και τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στους γονείς των μαθητών η εφαρμογή του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος My School.

  Δυστυχώς, η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου ήταν η αδιαφορία και η άρνηση να δει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξ αιτίας αποφάσεων που αγνοούν, με ολέθριες συνέπειες για τη δημόσια εκπαίδευση, την άποψη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

  Έπειτα από όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τη Δευτέρα 10/3/2014 προχώρησε στην κατάθεση αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα σχολικών μονάδων My School, ζητώντας από την Αρχή να προχωρήσει στην αξιολόγηση της νομιμότητας ή μη του προγράμματος My School  καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την παράνομη συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δεν παρέχει την αιτούμενη προστασία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και δε διασφαλίζει τα συμφέροντα των ανήλικων μαθητών.