ΔΟΕ: ανακοίνωση σχετικά με την αναζήτηση στοιχείων για ποινικές διώξεις από υπουργείο

2013-04-16 18:30

σχετικά με αναζήτηση στοιχείων

  

Με αφορμή έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας με το οποίο ζητάει από τις σχολικές μονάδες να δηλώσουν αν κάποιος εκπαιδευτικός διώκεται ποινικά από 1-1-2007 μέχρι σήμερα, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει ότι  η συνολική εικόνα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνεται στα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία στον ατομικό του φάκελο.

Ως εκ τούτου κρίνει ως μη αναγκαία τη συμπλήρωση του σχετικού εγγράφου που εισάγει «δικαστικές» πρακτικές και διαταράσσει τη λειτουργία του σχολείου.    Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν σχετική υπηρεσιακή υποχρέωση να συμπληρώνουν αντίστοιχα στοιχεία.