ΔΟΕ: Αίτημα για συνάντηση εργασίας

2013-12-14 11:51

Κύριε Υπουργέ,

 

                Επανερχόμαστε στο αίτημα που διατυπώσαμε με το από 16/10/2013 έγγραφό μας με αρ. πρωτοκόλλου 277 και ζητάμε  συνάντηση εργασίας μαζί σας για τα ζητήματα που αφορούν  στο πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι νόμοι 4024/11  και 4093/12 έχουν δημιουργήσει τεράστιες αδικίες και μεγάλα προβλήματα στους Δημοσίους Υπαλλήλους και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ιδιαιτέρως, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα προβλήματα διογκώνονται και διακυβεύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και θίγεται η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών. Την ώρα που η απονομή της δικαιοσύνης καθυστερεί και τα Πειθαρχικά Συμβούλια αδυνατούν να συνεδριάσουν εμπρόθεσμα και να πάρουν αποφάσεις - λόγω του μεγάλου όγκου δουλειάς-  πολλοί συνάδελφοί μας αφενός τίθενται (άδικα τις περισσότερες φορές) σε αργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφετέρου οι αδικίες που πηγάζουν από τους παραπάνω νόμους δημιουργούν μεγάλα προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

                Επανερχόμαστε και ζητάμε συνάντηση μαζί σας και αναμένουμε άμεσα την ικανοποίηση του αιτήματός μας.