ΔΟΕ: άρνηση συμπλήρωσης ερωτηματολογίων των σχολικών συμβούλων σχετικά με επιμόρφωση εκπ/κών, επίτευξη διδακτικών στόχων κ.λπ.

2013-06-15 07:50

Ανακοίνωση

για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου Σχολικών Συμβούλων

            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με αφορμή την αποστολή ερωτηματολογίων από Σχολικούς Συμβούλους σε κάποιες περιοχές της χώρας δηλώνει:

- Την πλήρη αντίθεση του στην προσπάθεια εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων γιατί συνδέεται με τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.

- Τα σχετικά ερωτηματολόγια των σχολικών συμβούλων τα οποία περιέχουν στοιχεία για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την επίτευξη διδακτικών στόχων κλπ. αποτυπώνουν τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας οδηγούν στο σάρωμα των εργασιακών σχέσεων, σε υποχρεωτικές μετακινήσεις – μεταθέσεις και σε καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολείων.

Καλεί:

  • Τους Συλλόγους διδασκόντων να αρνηθούν τη συμμετοχή στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης
  • Τους Σχολικούς Συμβούλους να αποσύρουν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και να μη συμπράξουν στην προώθηση της αντιεκπαιδευιτκής πολιτικής.

επισυναπτόμενο εδώ