Δελτίο Τύπου του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

2015-02-14 07:41

 

Αθήνα,12/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε.), στο πλαίσιο των Πράξεων με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το δεύτερο κύκλο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης εννιακοσίων σαράντα ενός (941) εκπαιδευτικών σε τριάντα έξι (36) τμήματα σε δώδεκα (12) διαφορετικές πόλεις των περιφερειών Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 06/02/2015 και το Σάββατο 07/02/2015 (Παρασκευή 13/2/2015 και Σάββατο 14/2/15 για τη Φλώρινα).

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

 

*       η συμμετοχή των επιμορφούμενων συναδέλφων ήταν εξαιρετικά μεγάλη, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη διαρκούς και προγραμματισμένης ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα πλαίσια των αποφάσεων του κλάδου και της ΔΟΕ.

*       οι θεματικές σχεδιάστηκαν μετά από ανίχνευση ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.

*       ως επιμορφωτές ορίστηκαν, εκτός από μέλη ΔΕΠ, συνάδελφοι της βάσης των εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα.

Η επιμόρφωση περιελάμβανε τις θεματικές ενότητες : α) «Σχολική Βία και Εκφοβισμός» (bullying) σε επτά (7) τμήματα, β) «Εκπαιδευτική Ηγεσία» σε πέντε (5) τμήματα γ) «Οικογένεια και Σχολείο – Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και την Οικογένεια» σε εννέα (9) τμήματα δ) «Ψηφιακές τεχνολογίες και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πρακτική» σε τέσσερα (4) τμήματα ε) «Εκπαίδευση και ειδική Αγωγή: Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές – Αυτισμός – Σύνδρομο Asperger : Ανίχνευση, υποστήριξη, πρώτη παρέμβαση στο σχολικό Περιβάλλον» σε έξι (6) τμήματα στ) «Ζητήματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Εργασιακές Σχέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» σε τέσσερα (4) τμήματα και ζ) «Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό και διαπολιτισμική εκπαίδευση – Διαχείριση ετεροτήτων και διακρίσεων στην εκπαίδευση» σε ένα (1) τμήμα.

 

Αναλυτικά τα προγράμματα επιμόρφωσης  πραγματοποιήθηκαν:  

1.         Στα Ιωάννινα, στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, με 8 τμήματα.

2.         Στην Ηγουμενίτσα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας με 1 τμήμα

3.         Στη Λάρισα, στο 42ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, με 4 τμήματα.

4.         Στην Πρέβεζα , στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πρεβέζης, με 3 τμήματα.

5.         Στην Άρτα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας, με 4 τμήματα.

6.         Στη Φιλιππιάδα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας με 2 τμήματα

7.         Στη Φλώρινα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, με 2 τμήματα.

8.         Στα Γρεβενά , στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών  με 1 τμήμα.

9.         Στην Πτολεμαΐδα, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, με 4 τμήματα.

10.    Στην Κοζάνη, στο 9ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, με 3 τμήματα.

11.    Στον Βόλο, στο 16ο και 30ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, με 2 τμήματα.

12.    Στα Τρίκαλα, στο 3ο – 32ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, με 2 τμήματα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. αισθάνεται την ανάγκη  να ευχαριστήσει όλες και όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στις ενδοσχολικές επιμορφωτικές δράσεις, τους επιμορφωτές και τις επιμορφώτριες, τους Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία τους, τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Αιρετούς του Κλάδου για τη συμβολή τους.

Ενημερώνουμε ότι η επόμενη φάση της δια ζώσης επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στις ίδιες πόλεις την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

 

Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι προετοιμάζεται τρίτος κύκλος επιμόρφωσης που προγραμματίζεται για τον Απρίλιο – Μάιο  του 2015, για τον οποίο, σύντομα, θα αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε.

Για το I.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε.