Δείτε τις μειώσεις των μισθών που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός. Σχεδόν 10% μείωση του βασικού μισθού στο δημόσιο!

2014-12-16 12:37

 

Κατά 110 εκατ. λιγότερα είναι τα ποσά για το βασικό μισθό στον προϋπολογισμό του 2015 σε σχέση με το 2014. Στον προϋπολογισμό του 2014 το ποσό για βασικούς μισθούς ήταν 1.358.000.000 και στο 2015 είναι 1.243.250.400 Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση σχεδόν 10%!!!

Μειωμένα καταγράφονται επίσης, κατά 5 εκ. τα ποσά για την οικογενειακή παροχή (από 43 εκ. σε 38 εκ.), κατά 8 εκ. τα επιδόματα ευθύνης (από 33 εκ. σε 25 εκ.)

 

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα

 

 

 

 

 

2013

2014

2015

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

 

 

 

 

0

210

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.571.128.000

      1.596.782.000

             1.481.584.000

200

210

Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)

1.488.356.000

      1.570.970.000

             1.445.791.000

211

210

Βασικός μισθός

1.293.020.000

      1.358.000.000

          1.243.250.400

213

210

Οικογενειακή παροχή

39.134.000

      43.000.000

          38.757.700

221

210

Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου -

686.000

      720.000

           544.100

227

210

Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης

32.236.000

     33.000.000

           25.191.300

228

210

Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών

16.824.000

     18.000.000

          14.533.400

282

210

Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών

99.000

     150.000

          144.400

291

210

Εισφορές στο ΙΚΑ

675.000

     950.000

          225.300

292

210

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς

35.963.000

     42.000.000

          56.500.000

293

210

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%)

69.670.000

     75.000.000

        66.500.000

300

210

Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.

74.940.000

    19.500.000

        29.855.000

344

210

Aμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών

58.254.000

   15.000.000

        23.265.000

354

210

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών

16.686.000

   4.500.000

        6.590.000

500, 9500

210

Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες &

5.340.000

   2.911.000

       2.620.000

500

210

Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές

4.840.000

  2.231.000

       2.240.000