ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

2013-10-04 00:12

πηγή: https://www.alfavita.gr/arthron/%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

               Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκπροσωπεί συνδικαλιστικά σε όλη τη χώρα το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό ( Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.), που προσφέρει υπηρεσίες σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η  αναπηρία που φοιτούν στα σχολεία της Γενικής αγωγής   η στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των διαφόρων ειδικοτήτων εργάζεται σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 σε ΣΜΕΑΕ και σε Διαγνωστικές και Υποστηρικτικές υπηρεσίες (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.).

               Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π).  

               Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση αυτή με αισιόδοξο βλέμμα στο μέλλον της ΕΑΕ στη χώρα μας. Θα το θέλαμε για να μπορούμε να βλέπουμε στα μάτια των μαθητών μας την ελπίδα. Αυτό δυστυχώς δεν είναι δυνατό σήμερα, αλλά έχουμε

σκοπό να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να πετύχουμε την αλλαγή των δεδομένων σ αυτό τον τομέα της εκπαίδευσης.

               Δεν είναι δυνατό δυστυχώς να κρύψουμε την σημερινή κατάσταση που περιγράφεται ξεκάθαρα με μία πρόταση που αποτελεί και πολιτική της κυβέρνησης με άλλοθι το μνημόνιο και το δημόσιο χρέος:

«ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

               Η χρηματοδότηση της στελέχωσης της ΕΑΕ αποκλειστικά από προγράμματα ΕΣΠΑ, και μάλιστα στα όρια της κοινοτικής νομιμότητας, αφού τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούν μόνο καινοτόμες δράσεις και όχι κάλυψη των πάγιων λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης, προμηνύει την διάλυση της μετά την διακοπή αυτών των προγραμμάτων.

               Στα πλαίσια αυτά μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί η διακήρυξη της κυβέρνησης και των «σοφών» της Διεύθυνσης ΕΑΕ και του ΙΕΠ για συμπερίληψη η ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η αναπηρία στην γενική εκαπίδευση. Οι αλλαγές που διαφαίνονται, με την προχειρότητα που δρομολογούνται, θα είναι καταστροφικές για την ΕΑΕ, τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ.

Ήδη σήμερα μετρούμε 1600 περίπου λειτουργικά κενά σε όλες τις ειδικότητες. Πολλές ΣΜΕΑΕ στερούνται ειδικοτήτων όπως Κ/Λ η Ψ/Χ και πολύ περισσότερες Ε/Θ, Λ/Θ, Φ/Θ, Σχ. Νοσηλευτή, κ.ά. Στην πρωτοβάθμια αντιστοιχεί ένας ειδικός για 30-50 μαθητές και στην δευτεροβάθμια ένας για 100-200 μαθητές.

Παράλληλα οποιαδήποτε πολιτική που σκοπεύει να προωθήσει την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η αναπηρία, σε «ένα σχολείο για όλους», απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία και υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών. Αυτό δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς την συμβολή των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Επίσης απαιτείται κατάλληλη προσαρμογή της κτιριακής υποδομής και ύπαρξη κατάλληλου υποστηρικτικού τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας στον χώρο και την γνώση.

Επιπρόσθετα η άκριτη, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση και προετοιμασία των σχολικών πλαισίων υποδοχής,, διάθεση τοποθέτησης μαθητών στην γενική εκπαίδευση, θα επιφέρει αρνητικές αντιδράσεις και αδυναμία τελικά ενσωμάτωσης, με καταστροφικά επίσης αποτελέσματα αλλά αυτή τη φορά για τους ίδιους τους μαθητές και τις οικογένειες τους. Πιστεύουμε ότι το υποσύστημα της ΕΑΕ αλλά και οι εκπαιδευτικές δομές γενικής εκπαίδευσης, δικαιούνται και έχουν ανάγκη μια απαραίτητη περίοδο προετοιμασίας και προσαρμογής που θα δώσει και χρόνο για βελτίωση του σχεδιασμού της πολιτικής σ αυτό τον τομέα.

Είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μας και όπως κατέδειξε η μέχρι σήμερα εμπειρία να ενισχυθούν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με το κατάλληλο προσωπικό και να αυξηθούν σε αριθμό ώστε να είναι πράγματι σε θέση να εκπληρώσουν τον ρόλο τους ως διαγνωστικά κέντρα και υπηρεσίες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Ιδιαίτερα σήμερα μετά την ψήφιση της διάταξης στον Ν. 4186/2013 για 45 ημέρες προθεσμία για έκδοση γνωμάτευσης θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί με τις ανάλογες ανά ΚΕ.Δ.Δ.Υ. προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ενδεικτικό της προχειρότητας και της έλλειψης σχεδιασμού με τις οποίες αντιμετωπίζει τα θέματα της ειδικής εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι η αρμόδια διεύθυνση ειδικής αγωγής ζητά εκ των υστέρων και αφού έχει ψηφισθεί η σχετική διάταξη στοιχεία για την δυνατότητα των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. να ανταποκριθούν στις επιταγές της. Δηλαδή πρώτα νομοθετούμε και μετά ζητούμε να μάθουμε τα ακριβή στοιχεία, για να διαπιστώσουμε αν είναι ρεαλιστικά και πραγματοποιήσιμα όσα ψηφίζουμε!

               Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.6, του ν.3699/2008 «αντιστοιχεί μια πλήρης διεπιστημονική ομάδα (κοινωνικός λειτουργός-ψυχολόγος-εκπαιδευτικός) ανά 10000 μαθητικού πληθυσμού τουλάχιστον», γεγονός που δείχνει το πνεύμα του νομοθέτη για την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ανά περιοχή. Σήμερα, όμως, ενδεικτικά στο Αʼ ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργούν

μόνο 3 πλήρεις διεπιστημονικές ομάδες για 140.000 μαθητικό πληθυσμό, δηλαδή 11

λιγότερες από τις προβλεπόμενες. Για να μην αναφερθούμε στην αδυναμία στελέχωσης έστω και μιας διεπιστημονικής ομάδας στα επαρχιακά ΚΕΔΔΥ. Και αυτά χωρίς να ληφθεί υπόψη η τεράστια έλλειψη σε ειδικότητες όπως των παιδοψυχιάτρων και λογοθεραπευτών, που ορίζονται ως απαραίτητες για τη λειτουργία της πενταμελούς διεπιστημονικής ομάδας σύμφωνα με το ν. 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

1.            Στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ με μόνιμο προσωπικό ( Εκπαιδευτικούς - ΕΕΠ και ΕΒΠ) όλων των ειδικοτήτων μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Να προβλεφθεί η σχετική διαδικασία με συμπλήρωση του Ν. 3848/2010. Να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ και ίδρυση νέων οργανικών θέσεων ώστε να καλυφθούν τα τεράστια οργανικά και λειτουργικά κενά, που ανέρχονται συνολικά, σε 1600. Είναι απαραίτητη η προτυποποίηση των οργανισμών των ΣΜΕΑΕ και η πάγια πρόβλεψη των αναγκών σε προσωπικό ανάλογα με τον τύπο των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών η της αναπηρίας των μαθητών της κάθε σχολικής μονάδας,.

2.            Να λήξει άμεσα η ομηρία των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ που 8-10 χρόνια καλύπτουν πάγιες ανάγκες και κινδυνεύουν να μην εργασθούν κάθε χρόνο με μια αλλαγή στην εγκύκλιο προσλήψεων. Ιδιαίτερα την τρέχουσα σχολική περίοδο διαπιστώσαμε το πρωτοφανές φαινόμενο να σχεδιάζει το Υ.ΠΑΙ.Θ. να προσλάβει αντ αυτών νέους άνεργους με προγράμματα τύπου Stage (Κοινωφελούς Εργασίας). Προγράμματα που υπάρχουν για

να δώσουν μια πρώτη ευκαιρία εισαγωγής στην εργασία άνεργων νέων χωρίς προυπηρεσία και που θα έπρεπε σε τομείς ευαίσθητους όπως είναι η ειδική αγωγή να προυποθέτουν την εποπτεία και καθοδήγηση από έμπειρο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

               3.            Ισότιμη αντιμετώπιση σε όλα τα θέματα όλων των εργαζομένων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και ιδιαίτερα όσον αφορά την υπηρεσιακή εξέλιξη και την δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης, την επιστημονική καθοδήγηση και την ουσιαστική αξιολόγηση. Να εκλεγούν άμεσα οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΕΠ όπως προβλέπει ο Ν. 3699/2008 και να δοθεί η δυνατότητα στο ΕΕΠ να λάβει μέρος στις διαδικασίες εκλογής στελεχών στην εκπαίδευση, μέσω συμπλήρωσης του Ν. 3848/2010. Η σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 28 για την ΕΑΕ του Ν. 4186/2013, όπως την επέβαλαν οι γνωστοί «σοφοί» της ΕΑΕ και τα συντεχνιακά συμφέροντα που εξυπηρετούν, είναι δυστυχώς ένα μετέωρο και ανεπαρκές βήμα σ αυτή την κατεύθυνση.

4.            Επιμόρφωση, εισαγωγική και δια βίου σε θέματα και μεθόδους ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό. Το ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε κανένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Θετική στο σημείο αυτό είναι η σχετική πρόβλεψη στον πρόσφατο Ν. 4186/2013,         αλλά μένει να υλοποιηθεί το άμεσο διάστημα με την οργάνωση και πρόσκληση για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης σε ΤΠΕ και σε ειδικές μεθόδους παρέμβασης.

5.            Αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των προβλέψεων του άρ. 39 του Ν. 4115/2013 με την εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου που θα αξιοποιεί την εμπειρία των ΚΕΔΔΥ και θα εμπλέκει όλες τις ειδικότητες ΕΕΠ. Έτσι θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών που στοχεύουν στην προσαρμογή του περιβάλλοντος (προσβασιμότητα χώρου και εξοπλισμού), της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και του γνωστικού περιεχομένου στις επιταγές ενός «σχολείου για όλους». Παράλληλα δεν πρέπει να  αποδυναμωθούν οι ήδη υποστελεχωμένες ΣΜΕΑΕ.

               Συμπερασματικά και επειδή η ΕΑΕ δεν πρέπει να είναι αποκομένη από το κοινωνικό γίγνεσθαι, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την επένδυση που πρέπει να κάνει η κοινωνία μας στον τομέα αυτό.

               Ας μην ξεχνάμε ότι το να μπορεί μια κοινωνία να αποδέχεται την διαφορετικότητα έμπρακτα και όχι μόνο στα λόγια, γίνεται όταν αυτό θεωρείται δικαίωμα των αδυνάτων, των ανθρώπων με αναπηρία και τους παρέχουμε την  πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή εκπαίδευση.

            Είναι λοιπόν κέρδος, όχι μόνο οικονομικό, για μια κοινωνία, αλλά κυρίως είναι κέρδος ηθικό, καθώς με αυτό τον τρόπο πλάθονται συνειδήσεις ανθρώπων που η νοοτροπία τους στέκεται απέναντι στο φασισμό. Ο φασισμός (με αφορμή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα) σαν πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο εδράζεται συνήθως σε μια νοοτροπία η οποία στον πυρήνα της έχει τον φόβο που εκφράζεται με μίσος σε οτιδήποτε φαντάζει

διαφορετικό. Είναι καλό να αντιμαχόμαστε την καταστροφική του παρουσία αλλά θα ήταν ακόμη καλύτερο και ποιο αποτελεσματικό  το να άρουμε τις προϋποθέσεις που τον γεννάνε και τον γιγαντώνουν.

            Ετσι όταν μπορούμε να αποδεχτούμε την διαφορετικότητα αγωνιζόμενοι για ισότιμη μεταχείριση και αξιοπρεπή εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία (που μπορεί να φαντάζουν διαφορετικοί) δημιουργούμε τις προϋποθέσεις  ύπαρξης ώριμων ανθρώπων και αποδυναμώνουμε  απευθείας την ρίζα του φασισμού την νοοτροπία του φόβου και του μίσους. Αισθανόμαστε έτσι την δύναμη να προσπαθήσουμε για μια κοινωνία όπου κυριαρχούν οι έννοιες της αξιοπρέπειας της δικαιοσύνης και της ασφάλειας.