Για να μην υπάρχουν αυταπάτες! Το μνημόνιο του 2012 παγώνει αυξήσεις μισθών και ωριμάνσεις (αλλαγή βαθμού) μέχρι η ανεργία να πέσει στο 10%

2014-01-13 23:25
 

 

Πολύ συζήτηση γίνεται από την κυβέρνηση για την αξιολόγηση και την προσδοκία για αλλαγή βαθμολογικού κλιμακίου. Την ίδια ώρα κρύβει με επιμέλεια ότι με το νόμο 4046/2012 και την ερμηνευτική εγκύκλιο παγώνουν οι αυξήσεις μισθών για όσο διάστημα διαρκεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ παγώνουν και οι ωριμάνσεις ώσπου να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%!!! Όπως γνωρίζουμε όλες και όλοι καλά, καμία αλλαγή βαθμολογικού κλιμακίου δε γίνεται. Μόνο τα ΜΚ δίνονται μέχρι στιγμής ακώλυτα. Διαβάστε παρακάτω:


 

ν.4046/2012, Άρθρο 4: Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.