αποτελέσματα αρχαιρεσιών 7/12/2010

2013-02-10 07:30

Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου – Συγκρότηση νέου Δ.Σ.   

 

   Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 7/12/2010 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου τα αποτελέσματα ήταν τα παρακάτω:

                                    Ψήφοι            Έδρες

Δ.ΑΚ.Ε.                                                 297                       3

Α.Α.Κ.                                                256                       2  

Π.Α.Σ.Κ.                                             105                       1

ΕΣΑΚ-Δ.Ε.Ε.                                       105                       1

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική

Πρωτοβουλία                                      34                        -

Αντεπίθεση Εκπ/κών                         23                         -

Άκυρα – Λευκά                                             54

Μετά τα παραπάνω αποτελέσματα, την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010, το Δ. Σ. του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος                  :  Γκουμάς Φίλιππος

Αντιπρόεδρος           :  Κωνσταντόπουλος Τάκης

Γεν. Γραμματέας       :  Ρέππα Ντίνα

Ταμίας                      :  Τσουκαρέλλη Βάσω

Μέλη                        :  Ζημιανίτη Λίνα                                          

                                   Ζουρελίδης Σίμος

                                   Αθανασούλα Ανθή

επισυναπτόμενο εδώ

 

 

 

 2)  Μετά τα παραπάνω αποτελέσματα, την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010, το Δ. Σ. του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος                  :  Γκουμάς Φίλιππος

Αντιπρόεδρος           :  Κωνσταντόπουλος Τάκης

Γεν. Γραμματέας      :  Ρέππα Ντίνα

Ταμίας                       :  Τσουκαρέλλη Βάσω

Μέλη                          :  Ζημιανίτη Λίνα                                          

                                       Ζουρελίδης Σίμος

                                       Αθανασούλα Ανθή