Απίθανο έγγραφο από το Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας όπου ζητά να φωτογραφηθούν όλες οι αίθουσες, οι θέσεις των θρανίων, οι τοίχοι και τι είναι αναρτημένο σε αυτούς, η αυλή εν ώρα διαλλείματος!!!

2014-12-06 09:12

Διαβάστε εδώ το έγγραφο και παρακάτω ένα σχόλιο σχετικά με τη σημασία του (οι επισημάνσεις με bold έγιναν από μας)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Λιβαδειά:4/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 16024

Δ/νση: Αισχύλου & Οδυσσέως –

Λιβαδειά Τ.Κ.: 32100

Πληροφορίες: Λογοθέτης Κων/νος

Τηλ.: 2261023946

Fax: 2261028090

URL: http:/dipe.voi.sch.gr

e-mail: mail@dipe.voi.sch.gr

Προς Προς:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Θέμα: Καταγραφή του σχολικού χώρου των σχολικών μονάδων (Δημοτικών-Νηπιαγωγείων) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Από την πλευρά της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας γίνεται προσπάθεια καταγραφής του σχολικού χώρου των σχολικών μονάδων της, μια διαδικασία που οι παλιότεροι θα θυμάστε ότι κάναμε ήδη το σχολικό έτος 2010-2011

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο σχολικός χώρος δεν εγγράφει μόνο γεωμετρικές διαστάσεις αρχιτεκτονικές επιλογές και "προβλήματα" αλλά και παιδαγωγικές σχέσεις και ιδιαίτερες μορφές οικειοποίησης από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς!

Η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι γνωστό, οργανώνεται με πυρήνα το σχολικό χώρο. Η ποιότητα του σχολικού χώρου εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που δημιουργεί ώστε το παιδί να μαθαίνει και να αναπτύσσεται μέσα από πρακτικές που υιοθετεί και εμπειρίες που αποκτά στον υλικό

του περίγυρο. Ο μαθητής από την άλλη, επενδύει τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με τα συναισθήματά του, τα προσωπικά βιώματα, τα φορτίζει με σύμβολα που οικοδομούνται στο πεδίο της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης, θέτοντας -με τον τρόπο αυτό- την υποκειμενική του

σφραγίδα στο υλικό περιβάλλον. Επομένως, το πρόβλημα του σχολικού χώρου πρέπει να θεωρείται πρωταρχικά πρόβλημα οργάνωσής του, ώστε να εξυπηρετεί τους συνεχώς μεταβαλλόμενους εκπαιδευτικούς στόχους. Η μετατροπή του σχολικού χώρου σε ενεργό πεδίο αγωγής προϋποθέτει μια αργή διαδικασία προσέγγισης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό μέσα από την οποία επιδιώκει να εντοπίσει τις λειτουργικές διασυνδέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του χώρου και τα προσωπικά βιωματικά στοιχεία του κάθε μαθητή.

 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Επομένως μια πλήρης καταγραφή θα ήταν η εξαντλητική φωτογράφιση -με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή -όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου ώστε να φαίνεται η λειτουργική τους χρήση και οι παιδαγωγικές αποφάσεις σχετικά με την οργάνωσή τους. Αυτό ανά τάξη ή εργαστήριο κλπ. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να φαίνεται η διάταξη των θρανίων, η θέση της έδρας και η σχέση της με τον πίνακα, τι είναι αναρτημένο στους τοίχους (πώς δηλαδή αξιοποιούνται εκπαιδευτικά).

Στοιχείο καταγραφής είναι και η αυλή κατά τη διάρκεια της χρήσης της (δηλαδή στο διάλλειμα), τα γραφεία των εκπαιδευτικών, οι χώροι εστίασης, οι τουαλέτες κλπ. Αυτή η καταγραφή εκτός του ότι θα μας επιτρέπει να έχουμε μια εικόνα σε κάθε περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε κάποια απόφαση (λ.χ. Πολυδύναμα Εκπαιδευτικά Κέντρα ) επιπλέον θα αποτελεί και μια αφετηρία ώστε να εκτιμήσουμε το πως εξελίχθηκε η οργάνωση του σχολικού χώρου σε σχολική μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή της.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Επομένως, θα σας παρακαλούσαμε να προχωρήσετε σε μια φωτογραφική καταγραφή αυτού του τύπου και να στείλετε το υλικό (αρχεία φωτογραφιών σε μορφή jpg) είτε με cd είτε με e-mail στη Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας e-mail: mail@dipe.voi.sch.gr ή εναλλακτικά στο e-mail: gartzios@sch.gr. Η διαδικασία της αποστολής των φωτογραφιών πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 22-12-2014. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι ενσωματωμένες σε κάποιο αρχείο word αλλά η κάθε μία να αποτελεί ξεχωριστό αρχείο ώστε να μπορούν να εισαχθούν από μας σε σχετική βάση δεδομένων. Καλό είναι , μαζί με τις φωτογραφίες, να μας στείλετε και ένα επεξηγηματικό κείμενο, σε μορφή word, το οποίο όμως θα είναι ξεχωριστό αρχείο. Αν επιλέξετε να μας στείλετε τις φωτογραφίες με e-mail είναι πιθανό να χρειαστεί να τις χωρίσετε σε ομάδες και να τις στείλετε σε δύο ή τρία e-mail.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Κι ένα σχόλιο...

 

Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει μια διαδικασία που υπάρχει στο αγγλικό σχολείο – ο τρόπος διαρρύθμισης της τάξης υπόκειται σε ποσοτικούς και αξιολογικούς δείκτες, με άλλα λόγια, ο δάσκαλος/α, ο/η νηπιαγωγός, το σχολείο, θα έχει την υποχρέωση να ακολουθεί συγκεκριμένες νόρμες διαρρύθμισης του σχολικού χώρου γιατί με αυτές θα παίρνει τον ένα ή τον άλλο βαθμό αξιολόγησης. 

 

Όποιος δεν την ακολουθεί θα παίρνει χαμηλότερο βαθμό στην αξιολογική έκθεση – η οποία δεν θα ακολουθεί μόνο τον εκπαιδευτικό αλλά και το σχολείο. Οπότε κάθε ελευθερία δράσης ακόμα και σε ένα θέμα όπως είναι η διαρρύθμιση της τάξης δεν θα επιτρέπεται. Άρα ξεχάστε την οποιαδήποτε ελευθερία – επιστημονική ή άλλη στο σχολείο. Το επόμενο βήμα θα είναι η κάμερα – για τα πάντα, για το περιεχόμενο του μαθήματος, για τις μεθόδους διδασκαλίας, για τις εκδηλώσεις, κάθε τι θα μπαίνει στο κόσκινο της αξιολόγησης – οι γιορτές για παράδειγμα θα έχουν ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα για να γίνονται – παντού σε όλη την Ελλάδα – το ζητούμενο θα είναι η ομοιομορφία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να ελέγχεται όλη η εργασία στο σχολείο αν γίνεται σύμφωνα με τις κυρίαρχες επιταγές. 

 

Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο η μέτρηση της εργασίας του δασκάλου – νηπιαγωγού ή του μαθητή – αυτό είναι το ένα μέρος που ίσως δεν είναι και πιο το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ο έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος και η διάθεση του στη σφαίρα της κατανάλωσης. Πίσω απο όλη αυτή τη διαδικασία της εξαντλητικής φωτογράφισης και αργότερα της πλήρους καταγραφής της εργασίας – υπάρχει γι’ αυτό πλέον η τεχνική δυνατότητα - είναι το πέρασμα της εκπαίδευσης στο χώρο της παραγωγής – το σχολείο ως εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων στα οποία ο ιδιώτης θα έχει την ελευθερία να συμμετάχει για να βγάζει κέρδος.

 

Όσο για τις συνθήκες εργασίας – είναι γνωστό τι συμβαίνει στα εργοστάσια... Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλο αυτό θα οδηγήσει σε μια δραματική πτώση του επιπέδου της εκπαίδευσης – η ελευθερία του εκπαιδευτικού δεν αντικαθίσταται και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμιά προγραμματισμένη διδασκαλία, η γνώση που αποκτά ο μαθητής δεν περνά μέσα από εφτασφράγιστα μεθοδολογικά καλούπια. Αυτό όμως είναι απαραίτητο για την κυρίαρχη τάξη γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί η εκπαίδευση να μπει ολοκληρωτικά στη σφαίρα της παραγωγής.  

Θα επανέλθουμε...