Αξιολόγηση αλά Αγγλικά (δείτε ένα βιντεάκι που δημιούργησαν οι Άγγλοι εκπαιδευτικοί)

2014-02-19 06:52

Οι Άγγλοι εκπαιδευτικοί μιλούν με χιούμορ για την αξιολόγηση και τους επιθεωρητές τους

σημ. OFSTED είναι σαν το ελληνικό Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

https://www.youtube.com/watch?v=NBMJeMqzAPs