ανασυγκρότηση του Α' ΠΥΣΠΕ Αθήνας με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή

2013-10-13 09:46

Α. Τακτικά μέλη

1. Χατζημανώλη Δήμητρα, κλ. ΠΕ70, Δ/ντρια της διεύθυνσης ΠΕΑ' Αθήνας, ως πρόεδρος

2. Κουτρομάνος Θωμάς, κλ. ΠΕ70, του 13ου Δ.Σ. Αθήνας ως Αντιπρόεδρος

3. Σαραντάκος Πάνος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντης του 145ου ΔΣ Αθήνας , ως μέλος

4. Γκρέκας Παναγιώτης, κλ. ΠΕ70, του 7ου ΔΣ Ζωγράφου, ως αιρετό μέλος

5. Ρουμπής Παναγιώτης, κλ. ΠΕ70, Διεθυντής του 96ου ΔΣ Αθηνών, ως αιρετό μέλος.

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

1. Κάππας Χρήστος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντης του 162ου ΔΣ Αθήνας

2. Γαλατιανού Αναστασία, κλ.ΠΕ70, Δ/ντρια του 3ου ΔΣ Ηλιούπολης

3. Πανταζόπουλοσ Δημήτριος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 2ου ΔΣ Ηλιούπολης.

4. Κλιάφα Αρτεμης, κλ. ΠΕ70, του 1ου ΔΣ Αθήνας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος

5. Φουρνόδαυλος Κωνςταντίνος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντης του 11ου ΔΣ Βύρωνα, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Εκπρόσωποι ειδικών περιπτώςεων...

επισυναπτόμενο εδώ