Αλλάζει ο κανονισμός του myschool μετά από απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

2014-11-02 07:34

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο σύλλογός μας είχε εκδόσει απόφαση σχετικά με τη σκοπιμότητα του myschool, από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της λειτουργίας του (εδώ) καθώς και κοινή ανακοίνωση με ενώσεις γονέων, συλλόγους εκπ/κών Π.Ε. και ΕΛΜΕ (εδώ). Ο σύλλογός μας θα επανέλθει αναλυτικά