Έλληνες εργοδότες, πρωταθλητές της εκμετάλλευσης!

2013-12-14 12:48

Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων της AMECO (www.ioakimoglou.net), ο λόγος κερδών/μισθών στην Ελλάδα, για τις εταιρείες, από 1.2, που ήταν πάνω κάτω στα χρόνια 1995-2009, έφθασε στο 1.7 το 2013. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι περίπου 0.6 (1995-2009) και 0.75 (2013). Στη Γαλλία ο λόγος αυτός διατηρήθηκε σχεδόν σταθερός στο 0.5 σε όλη την περίοδο 1995-2013 –με μικρή πτωτική τάση στα χρόνια της κρίσης. Στη Γερμανία, τέλος, διαπιστώνεται μια αύξηση από περίπου 0.5 σε 0.8 μεταξύ 1995 και 2007, για να πέσει σχεδόν στο 0.7 το 2013.
Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και απολύτως προκλητικά. Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει τιμή από υπερδιπλάσια έως υπερτριπλάσια στη γαλάζια μας πατρίδα σε σχέση με τους λοιπούς ευρωπαϊκούς καπιταλισμούς, βόρειους και νότιους, κεντρικούς και περιφερειακούς.