Έκτακτη Γ.Σ. του συλλόγου Πέμπτη 17/10, στις 18.30, στο 39ο-141ο Δ.Σ. (Τσούντα και Αχαρνών, ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθερίου)

2013-10-13 10:47

Ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει έκτακτη Γ.Σ. με θέματα:

  • Αποτίμηση των απεργιακών αγώνων της προηγούμενης περιόδου
  • Συνεχιζόμενη επίθεση στο δημόσιο σχολείο και στη μόνιμη και σταθερή εργασία

(Τροπολογία για οργανικές, παρουσιολόγια, λίστες υπεραρίθμων, υποχρεωτικές μετακινήσεις, κάλυψη εκπαιδευτικού προσωπικού με προσλήψεις μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και «κοινωφελούς εργασίας», ειδικά σχολεία, αποσπάσεις που δεν έγιναν, τα μεγάλα κενά σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες κ.λπ., τη μετατροπή των δομών της δημόσιας εκπαίδευσης σε πιλοτικές…)

  • Απεργιακό ταμείο (ενίσχυσή του και κανόνες λειτουργίας)
  • Αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου

Έκτακτη Γ.Σ. του συλλόγου Πέμπτη 17/10, στις 18.30, στο 39ο-141ο Δ.Σ. (Τσούντα και Αχαρνών, ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθερίου)