ΔΟΕ: «Ορισμός Υπεύθυνου Ολοήμερου - Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης»

2013-12-10 23:55

Τρεις μήνες έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη του σχολικού έτους και η  λειτουργία των ολοήμερων σχολείων παραμένει προβληματική.

   Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 3149/2003, του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, αλλά και το υπ’ αριθ. 2/20585/0022-08/05/2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στα δημοτικά σχολεία, στα οποία λειτουργούν ολοήμερα προγράμματα και δεν προβλέπεται υποδιευθυντής, τοποθετείται υποδιευθυντής ο οποίος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των προγραμμάτων και δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης 150 ευρώ/μήνα.

  Παρ’ όλα αυτά μέχρι και σήμερα η εικόνα που υπάρχει φανερώνει μια απίστευτη έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης. Υπάρχουν ΠΥΣΠΕ που ακόμα δεν έχουν συνεδριάσει για τον ορισμό των υπευθύνων ενώ σε άλλα ΠΥΣΠΕ όπου η σχετική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και ορίστηκαν οι υπεύθυνοι δεν τους έχει χορηγηθεί ακόμα το επίδομα.

  Καλούμε τα ΠΥΣΠΕ να ενεργήσουν άμεσα ώστε και η σωστή λειτουργία των ολοήμερων σχολείων να αποκατασταθεί αλλά και οι αδικίες σε βάρος συναδέλφων να σταματήσουν.

  Καλούμε, επίσης, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιλυθεί αυτό το ζήτημα.