ΔΟΕ:Σχετικά με τις ενέργειες του Διευθυντή Εκπαίδευσης Χανίων να προωθήσει δηλώσεις καταγραφής δυο προτιμήσεων σχολείων για την εγγραφή μαθητών-τριων στην Α΄ Δημοτικού

2018-02-24 09:08

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χανίων κατά του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων, τονίζει τα   παρακάτω: Θεωρούμε μη αποδεκτή την ενέργεια του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλει έγγραφο (αρ. πρ. 1111/8-2-2018) στα Νηπιαγωγεία των  δήμων Χανίων και Κισάμου καλώντας τις/τους προϊσταμένες/ους αυτών να ζητήσουν από τους γονείς που τα παιδιά τους θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού «να δηλώσουν την πρόθεσή τους ως προς το σχολείο που επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους (δύο επιλογές)».

 

                Το διευκρινιστικό έγγραφο που απέστειλε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης λίγες ημέρες μετά (αρ. πρ. 1292/12-2-2018) κινείται στην ίδια κατεύθυνση αφού επισημαίνει ότι «η δεύτερη προτίμηση σχολείου από το γονέα δεν είναι υποχρεωτική, όμως είναι χρήσιμη για περιπτώσεις που κάποια σχολεία δεν μπορούν, λόγω κτιριακών ή άλλων προβλημάτων να δεχτούν όλους τους μαθητές που έχουν καταγραφεί».

 

                Η συγκεκριμένη ενέργεια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Χανιά, αποτελεί μια πανελλαδική πρωτοτυπία ως προς το χρόνο εκδήλωσής της. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης επιχειρεί να εξασφαλίσει τη συναίνεση των γονέων στη διαμόρφωση πληθωρικών τμημάτων και στην επιχείρηση υποχρεωτικών μετακινήσεων μαθητών από τα σχολεία της γειτονιάς τους. Προτρέχει για να εφαρμόσει μια αντιεκπαιδευτική πολιτική που με τη λειτουργία των τριμελών επιτροπών του Π.Δ. 79 θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις τμημάτων, μείωση οργανικότητας σχολείων, υπεραριθμίες και απολύσεις εκπαιδευτικών.

 

                Καλούμε τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων να αποσύρει το συγκεκριμένο έγγραφο και να μην αξιοποιήσει τα όποια στοιχεία πιθανά έχει στα χέρια του.

 

                Καλούμε (και καλύπτουμε συνδικαλιστικά) τους/τις προϊσταμένους/νες των νηπιαγωγείων να μην αποστείλουν τους συγκεντρωτικούς πίνακες καταγραφής των προτιμήσεων.

 

                Καλούμε τους γονείς να μην συμπληρώσουν καμία λίστα «προτίμησης» σχολείων και κανένα άλλο έγγραφο πέρα από τα υπηρεσιακά έγγραφα και δικαιολογητικά εγγραφής των παιδιών τους στο σχολείο της γειτονιάς τους.

 

                Καλούμε τους φορείς του γονεϊκού κινήματος σε κοινούς αγώνες ενάντια στις υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών, ώστε κάθε μαθητής-τρια να φοιτά στο σχολείο της γειτονιάς του.