Αδειες

Ημερομηνία: 2014-05-27 | Από: Ναντια Μπακογιάννη

Είμαι νηπ/γός σε σχολείο της Μαγνησίας και η Δ/ντρια Εκπ/σης δεν εκγρίνει την αίτηση για κανονική (ή άλλου τύπου)άδεια ώστε να συνοδεύσω τα παιδιά μου στην ημερήσια εκδρομή του Σχολείου τους (Δημοτικό, τάξεις Β΄ΚΑΙ Δ΄).Μπορώ να κάνω κάτι, είναι δυνατόν τα τέκνα των εκπαιδευτικών αλλά και οι γονείς εκπαιδευτικοί να στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στην ημερήσια εκδρομή;Τα προηγούμενα χρόνια (άλλος προϊστάμενος) δεν υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα.

Νέο σχόλιο