Απάντηση:ωράριο και υποχρεώσεις εκπαιδευτικών-γονέων ΑΜΕΑ

Ημερομηνία: 2014-03-13 | Από: Ντίνα Ρέππα

Ζητάμε συγνώμη, αλλά υπήρξε πρόβλημα στο σύστημα. Κανονικά οι ερωτήσεις έπρεπε να έρχονται απευθείας στο μέιλ του συλλόγου. Επειδή αυτό δε γίνεται, σου απαντάμε έστω καθυστερημένα. Συναδέλφισσα, έχουν. Η διευκόλυνση αφορά 1 ώρα καθημερινά μείωση ωραρίου αλλά στο εργασιακό ωράριο και προσπάθεια διευκόλυνσης στο διδακτικό (να είναι συνεχόμενο). Η αναπηρία χρειάζεται να είναι 67% και πάνω και βεβαιωμένη με γνωμάτευση από τις ειδικές υγειονομικές επιτροπές.

Νέο σχόλιο