Απάντηση:κοινωφελης εργασια

Ημερομηνία: 2014-03-13 | Από: Ρέππα Ντίνα

Συναδέλφισσα, έδώ θα βρεις το ΦΕΚ της προκήρυξης
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/2443/epanad_130925_FEK_Koinofelis.pdf

Καλή δύναμη

Νέο σχόλιο