ωράριο και υποχρεώσεις εκπαιδευτικών-γονέων ΑΜΕΑ

Ημερομηνία: 2013-11-11 | Από: Θαλασσινού Κυριακοπούλου Ελισσαβετ

θα ήθελα να με ενημρώσετε εάν οι γονείς - εκπαιδευτικοί των ΑΜΕΑ έχουν κάποιες διευκολύνσεις σε σχέση με το ωράριο υποχτρεωτικής παραμονής στον χώρο του σχολείου
ευχαριστώ

Νέο σχόλιο