Διευκρινίσεις  σχετικά με την καταβολή της συνδρομής για το συνδικαλιστικό έτος 2012-2013

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι για να θεωρείται κάποιος μέλος του συλλόγου και να δικαιούται συμμετοχή στις διαδικασίες του χρειάζεται να έχει πληρώσει τη συνδρομή του.

Συγκεκριμένα:

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, με οργανική θέση σε σχολεία του Συλλόγου μας καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 32 ευρώ, η οποία θα παρακρατηθεί σε δύο δόσεις απευθείας από τη μισθοδοσία των μηνών Μαϊου-Ιουνίου. Η συνδρομή αυτή αφορά 27 ευρώ που καταβάλλονται στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (ΔΟΕ) και 5 ευρώ που καταβάλλονται στο ταμείο του Συλλόγου «Αριστοτέλης».

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε σχολεία του Συλλόγου μας από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), και δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά στην εκλογοαπολογιστική του Νοεμβρίου ή μετά από αυτή, χρειάζεται να πληρώσουν απευθείας στην ταμία του Συλλόγου την ημέρα των εκλογών το ποσό των 32 ευρώ.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου καταβάλλουν ετησίως, με απόφαση του συλλόγου εκπ/κών «ο Αριστοτέλης»,  συνδρομή 20 ευρώ, η οποία θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία Απριλίου-Μαϊου. Αυτό το ποσό αποστέλλεται κατευθείαν στη ΔΟΕ, προσαυξημένο κατά  7 ευρώ, τα οποία   καταβάλλει ο Σύλλογος «Αριστοτέλης» επιπλέον από το ταμείο του.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 10 ευρώ, την οποία αν δεν την έχουν καταβάλει ως την ημερομηνία της Γ.Σ., χρειάζεται να πληρώσουν απευθείας στην ταμία του Συλλόγου την ημέρα των εκλογών. Αυτό το ποσό αποστέλλεται κατευθείαν στη ΔΟΕ.

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 3 ευρώ, την οποία αν δεν την έχουν καταβάλει ως την ημερομηνία της Γ.Σ., χρειάζεται να πληρώσουν απευθείας στην ταμία του Συλλόγου την ημέρα των. Αυτό το ποσό αποστέλλεται κατευθείαν στη ΔΟΕ, προσαυξημένο κατά 7 ευρώ, τα οποία καταβάλλει ο Σύλλογος «Αριστοτέλης» επιπλέον από το ταμείο του.

Από τις συνδρομές των μελών του συλλόγου, ενισχύεται  κάθε χρόνο το απεργιακό ταμείο του συλλόγου. Για το συνδικαλιστικό έτος 2011-2012, το απεργιακό ταμείο ενισχύθηκε με το ποσό των 4.500 ευρώ.