Ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

 

Στις 15 Σεπτεμβρίου, μετά από την παραίτηση από το ΔΣ της Γκάγκαρη Αγγελικής και της Χαλικιά Τατιάνας, έγινε ανασυγκρότηση του ΔΣ.

Η νέα σύνθεση είναι η παρακάτω:

 

Πρόεδρος:

Ζαραϊδώνη Βούλα (ΑΑΚ/Παρεμβάσεις) (τηλ: 6972330150, σχολείου: 210 5149503)

Αντιπρόεδρος:  

Γκουμάς Φίλιππος (ΔΑΚΕ) (τηλ.: 6979447415)

Γραμματέας:

 Σακαρετσάνος Λάμπρος (ΑΣΕ/ΠΑΜΕ) (τηλ: 6979044781, σχολείου: 21 05231470)

Ταμίας:       

Τάσσου Δήμητρα (ΑΑΚ/Παρεμβάσεις) (τηλ.: 6975026385, νηπιαγωγείου: 210 8620532)

Μέλη:

Ρέππα Ντίνα  (ΑΑΚ/Παρεμβάσεις) (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 210 8319862)

Κανδύλης Τιμόθεος (ΔΑΚΕ) (τηλ: 6974310722, σχολείου: 210 8312090)

Καραλή Νικολέτα (ΑΣΕ/ΠΑΜΕ) (τηλ: 6979237620, σχολείου 2108610410)

 

 

Ανασυγκρότηση ΔΣ

 

Στις 31 Αυγούστου 2020 μετά από τις παραιτήσεις της Δρόσου Θεώνης και των αναπληρωματικών της από την παράταξη της ΑΣΕ/ΠΑΜΕ, τη θέση της στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ως μέλος του ΔΣ η Νικολέτα Καραλή 6979237620

Πρόεδρος:

Χαλικιά Αναστασία (τηλ.:6932885248, σχολείου 210 8544442)

Αντιπρόεδρος:  

Γκάγκαρη Αγγελική (τηλ.: 6972394453, σχολείου: 210 2013555)

Γραμματέας:

 Σακαρετσάνος Λάμπρος  (τηλ: 6979044781, σχολείου: 21 05231470)

Ταμίας:       

Τάσσου Δήμητρα (τηλ.:6975026385, νηπιαγωγείου:210 8620532)

Μέλη:

Ρέππα Ντίνα  (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 210 8319862)

Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415)

Καραλή Νικολέτα  (τηλ.: 6979237620)  

για τη συνδικαλιστική χρονιά 2019-2020

Στις 26 Νοεμβρίου 2019  πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2019-2020. Στη Γενική Συνέλευση υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα του ΔΣ και ο οικονομικός απολογισμός.

 

Στο νέο ΔΣ εκπροσωπούν:

την ΑΑΚ/Παρεμβάσεις: Ρέππα Ντίνα, Χαλικιά Αναστασία, Τάσσου Δήμητρα

τη ΔΑΚΕ: Γκουμάς Φίλιππος, Γκάγκαρη Αγγελική

την ΑΣΕ/ΠΑΜΕ: Σακαρετσάνος Λάμπρος, Δρόσου Θεώνη

 

 

Στην ΕΕ εκπροσωπούν:

την ΑΑΚ/Παρεμβάσεις: Καλύβα Μαρία

τη ΔΑΚΕ: Συμεωνίδης Άγγελος

την ΑΣΕ/ΠΑΜΕ: Λαπατσιώρα Μαρία

 

 

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 19 Δεκεμβρίου 2019  συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος:

Χαλικιά Αναστασία (τηλ.:6932885248, σχολείου 210 8544442)

Αντιπρόεδρος:  

Γκάγκαρη Αγγελική (τηλ.: 6972394453, σχολείου: 210 2013555)

Γραμματέας:

 Σακαρετσάνος Λάμπρος  (τηλ: 6979044781, σχολείου: 21 05231470)

Ταμίας:       

Τάσσου Δήμητρα(τηλ.:6975026385, νηπιαγωγείου:210 8620532)

Μέλη:

Ρέππα Ντίνα  (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 210 8319862)

Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415)

Δρόσου Θεώνη (τηλ.:6974975222, σχολείου:210 2510625)  

 

για τη συνδικαλιστική χρονιά 2018-19

 

Πρόεδρος:

Χαλικιά Τατιάνα (τηλ.:6932885248, σχολείου 210 8544442)

Δημοτικά: 52ο, 62ο, 67ο, 128ο, 144ο, 173ο, 5ο Ν. Φιλαδέλφειας, 2ο Ν. Χαλκηδόνας, 4ο ειδικό

Νηπιαγωγεία: 104ο, 32ο, 39ο, 60ο, 61ο, 125ο, 140ο, 5ο Ν. Φιλαδέλφειας, 2ο Ν. , Χαλκηδόνας, 6ο ειδικό

 

Αντιπρόεδρος:  

Γκάγκαρη Αγγελική (τηλ.: 6972394453, σχολείου: 210 2013555)

Δημοτικά: 24ο, 39ο, 48ο, 66ο, 69ο, 130ο, 141ο, 1ο Ν. Χαλκηδόνας, 7ο Ν. Φιλαδέλφειας

Νηπιαγωγεία: 74ο, 97ο , 62ο , 134ο , 22ο , 117ο , 118ο , 131ο , 1ο Ν. Χαλκηδόνας, 7ο Ν. Φιλαδέλφειας

 

Γραμματέας:

 Σακαρετσάνος Λάμπρος  (τηλ: 6979044781, σχολείου: 210 8652643)

Δημοτικά: 22ο, 23ο, 32ο, 50ο, 51ο, 59ο, 20ο, 79ο

Νηπιαγωγεία: 91ο, 65ο , 92ο, 23ο, 31ο,  34ο, 76ο, 141ο, 23ο, 142ο

 

Ταμίας:       

Πέρδου Χριστιάνα (τηλ.:6973496566, σχολείου:210 8210622)

Δημοτικά: 21ο, 31ο, 54ο, 55ο, 56ο, 99ο, 165ο, 6ο Ν. Φιλαδέλφειας

Νηπιαγωγεία: 37ο, 91ο, 35ο, 106ο, 83ο, 80ο, 8ο Ν. Φιλαδέλφειας

 

Μέλη:

Ρέππα Ντίνα  (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 210 8319862)

Δημοτικά: 11ο, 44ο, 63ο, 109ο, 110ο, 129ο, 152ο, 1ο Ν.Φ., 4ο Ν. Φιλαδέλφειας

Νηπιαγωγεία: 1ο, 64ο, 105ο, 110ο, 6ο Ν.Φ., 4ο Ν.Φ, 2ο Ν.Φ.

Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415)

Δημοτικά: 57ο , 60ο, 61,ο 108ο, 145ο, 162ο, 170ο , 2ο Ν. Φιλαδέλφειας

Νηπιαγωγεία: 55ο , 116ο , 130ο , 129ο , 149ο , 90ο , 79ο , 115ο , 1ο  Ν. Φιλαδέλφειας

 

Δρόσου Θεώνη (τηλ.:6974975222, σχολείου:210 2510625)  

Δημοτικά: 75ο, 53ο, 58ο, 127ο, 150ο, 3ο Ν. Φιλαδέλφειας, 8ο Ν. Φιλαδέλφειας, 6ο ειδικό

Νηπιαγωγεία: 60ο, 3ο Ν. Φιλαδέλφειας, 9ο Ν. Φιλαδέλφειας,

 

για τη συνδικαλιστική χρονιά 2017-18

 

Συγκρότηση του ΔΣ του Αριστοτέλη σε σώμα εδώ Πρόεδρος: Ρέππα Ντίνα  (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862), Αντιπρόεδρος:  Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415), Γραμματέας:  Σακαρετσάνος Λάμπρος  (τηλ: 6979044781, σχολείου: 2108652643), Ταμίας: Στρέμπας Κώστας (τηλ.: 6946953577), Μέλη: Παναγιώτου Χρήστος, (τηλ.: 6937636119, νηπιαγωγείου: 2105139849), Τέλιου Χρύσα: (τηλ.: 6973184090, σχολείου: 2105124309), ΓκάγκαρηΑγγελική, (τηλ.: 6972394453, σχολείου: 2102013555)

  • Το ΔΣ του Συλλόγου "Αριστοτέλη"που αναδείχτηκε από τις εκλογές στις 29/11/2017
 
  • Το ΔΣ του Συλλόγου "Αριστοτέλη"που αναδείχτηκε από τις εκλογές στις 30/11/2016

για τη συνδικαλιστική χρονιά 2016-17

 

 

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος:

Ρέππα Ντίνα

Αντιπρόεδρος:  

Γκουμάς Φίλιππος

Γραμματέας:

 Σακαρετσάνος Λάμπρος  

Ταμίας:        

Γούναρης Θανάσης   

Μέλη:

Γκάγκαρη Αγγελική, Καβακλής Λουκάς, Γράφου Ματίνα

 

 

  • Το ΔΣ του Συλλόγου "Αριστοτέλη"που αναδείχτηκε από τις εκλογές στις 2/12/2015

για τη συνδικαλιστική χρονιά 2015-16

 

 

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος:

Γράφου Ματίνα  (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105152811)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:  51ο , 54ο , 55ο , 59ο, 66ο, 129ο 144ο, 1ο Ν.Χαλκ., 6ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία


Γραμματέας:     

Ρέππα Ντίνα (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 11ο, 44ο, 63ο, 109ο, 145ο, 152ο, 1ο Ν. Φιλαδ., 3ο Ν. Φιλαδ., 4ο Ν. Φιλαδ.,

                               και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Αντιπρόεδρος:

Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415, σχολείου: 2105151072)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 39ο, 57ο, 60ο, 61ο, 141ο, 162ο, 5ο Ν. Φιλαδ., 2ο Ν.Χαλκ.,

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

 Ταμίας:           

Χαλβατζηδάκης Δημήτρης (τηλ.: 6970981010, νηπιαγωγείου: 2105125367)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 48ο, 67ο, 56ο, 58ο, 62ο, 128ο, 173ο, 2ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

 

Μέλη:

 

Ζουρελίδης Σίμος, τηλ: 6973042640, 2108643693 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 24ο, 31ο, 69ο, 108ο, 170ο, 4ο ειδ., 130ο, 7ο Ν. Φιλαδ.

και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Κανελλοπούλου Δώρα, τηλ: 6976466810, 2108216815
ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 20ο, 32ο, 50ο, 52ο, 53ο, 99ο, 127ο, 150ο

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Σακαρετσάνος Λάμπρος, τηλ: 6979044781

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 21ο, 22ο, 23ο, 75ο, 79ο, 165ο, 6ο ειδ., 8ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία
 

 

  • Το ΔΣ του Συλλόγου "Αριστοτέλη"που αναδείχτηκε από τις εκλογές στις 3/12/2014

για τη συνδικαλιστική χρονιά 2014-15

 

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος:

Ρέππα Ντίνα (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862)

Αντιπρόεδρος:  

Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415, σχολείου: 2105151072)

Γραμματέας:     

Γράφου Ματίνα (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105152811)

Ταμίας:           

Σακελαροπούλου Αθηνά (τηλ.: 6948879977 σχολείου: 210 5152811)

Μέλη:

Δρόσου Θεώνη (τηλ.: 6974975222, σχολείου: 2102510625)

Κοκκινόγλου – Μαχαίρα Ζωγραφιά (τηλ.: 6998661933, σχολείου: 2108652643)

Χαλβατζηδάκης Δημήτρης (τηλ.: 6970981010, νηπιαγωγείου: 2105125367)

 

Για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων του συλλόγου μας, κάθε μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης συγκεκριμένων σχολείων. Για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει θα ήταν χρήσιμο να ενημερώνετε το αντίστοιχο μέλος του Δ.Σ., ώστε να υπάρχει άμεση παρουσία.

 

Η ευθύνη των σχολείων κατανέμεται όπως παρακάτω:

 

Ρέππα Ντίνα, πρόεδρος, (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 11ο, 24ο, 44ο, 50ο, 63ο, 109ο, 145ο, 152ο, 1ο Ν. Φιλαδ., 4ο Ν. Φιλαδ.,

                               και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Γράφου Ματίνα, γραμματέας, (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105128202)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 32ο, 51ο , 54ο , 55ο , 69ο, 129ο, 173ο, 1ο Ν.Χαλκ., 6ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Γκουμάς Φίλιππος, αντιπρόεδρος, (τηλ.: 6979447415, σχολείου: 2105151072)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 39ο, 52ο, 57ο, 60ο, 61ο, 141ο, 162ο, 2ο Ν.Χαλκ.,

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Σακελλαροπούλου Αθηνά, ταμίας, (τηλ.: 6948879977, σχολείου: 2105152811)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 20ο, 56ο, 59ο, 66ο, 108ο, 144ο, 170ο

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Δρόσου Θεώνη, μέλος, (τηλ. 6974975222, σχολείου 2105131785)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 62ο, 75ο, 6ο ειδικό, 2ο Ν.Φιλαδ., 3ο Ν. Φιλαδ., 5ο Ν.Φιλαδ., 8ο Ν. Φιλαδ., 58ο

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Κοκκίνογλου Φένια, μέλος, (τηλ.: 6998661933, σχολείου: 2108652643)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 21ο, 22ο, 23ο, 31ο, 53ο, 99ο, 165ο, 4ο ειδικό,

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

 Χαλβατζηδάκης Δημήτρης, μέλος, (τηλ. 6970981010, νηπιαγωγείου: 2105125367)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 67ο, 48ο, 79ο, 127ο, 128ο, 130ο, 150ο, 7ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το Δ.Σ. πραγματοποιεί ανοιχτές συνεδριάσεις, τις οποίες μπορούν να παρακολουθούν όποια μέλη του συλλόγου. Οι ημερομηνίες των τακτικών συνεδριάσεων θα ανακοινωθούν άμεσα.

 

Υπενθυμίζουμε ότι όποιος/α συνάδελφος επιθυμεί να ενημερώνεται από το σωματείο, να στείλει το mail του, στο mail του Συλλόγου sylaristo@gmail.com

 

 Για το ΔΣ

 

Η πρόεδρος            Η γραμματέας

 

   Ρέππα Ντίνα              Γράφου Ματίνα

 

 

 

Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του συλλόγου εκπ/κών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης», Οκτώβριος 2014

Ύστερα από την πρόσληψη της Δινοπούλου Ευαγγελίας (εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Αγωνιστικής Κίνησης-Παρεμβάσεις) στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής, τη θέση της στο Δ.Σ. του συλλόγου καταλαμβάνει η Ιωάννα Σάλιαρη (εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Αγωνιστικής Κίνησης-Παρεμβάσεις, επίσης).

 

Υπενθυμίζουμε τη σύνθεση του ΔΣ

 

Πρόεδρος:

Ρέππα Ντίνα (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862)

 

Αντιπρόεδρος:  

Γούπος Δημήτρης (τηλ.: 6948508556, σχολείου: 2108316411)

 

Γραμματέας:     

Γράφου Ματίνα (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105152811)

 

Ταμίας:           

Χαλβατζηδάκης Δημήτρης (τηλ. 6970981010, νηπιαγωγείου: 2105125367)

 

Μέλη:

Δρόσου Θεώνη (τηλ. 6974975222, σχολείου 2105131785)

 

Ζήσης Χρήστος (τηλ.: 6947003793, σχολείου: 2108328326)

 

Σάλιαρη Ιωάννα (τηλ.: 6944136963, σχολείου: 2108216815)

 

Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του συλλόγου εκπ/κών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης», Φεβρουάριος 2014

Παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. οι Γκάγκαρη Αγγελική, Γκουμάς Φίλιππος, (εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ), λόγω προσωπικών δυσκολιών, και αντικαταστάθηκαν από τους Γούπο Δημήτρη και Ζήση Χρήστο, (εκλεγμένους με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ, επίσης). Μετά την αντικατάσταση έγινε νέα εκλογή αντιπροέδρου.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος:

Ρέππα Ντίνα

Αντιπρόεδρος:  

Γούπος Δημήτρης

Γραμματέας:     

Γράφου Ματίνα

Ταμίας:           

Χαλβατζηδάκης Δημήτρης

Μέλη:

Δινοπούλου Βαγγελίτσα 

Δρόσου Θεώνη 

Ζήσης Χρήστος

Η ευθύνη των σχολείων κατανέμεται όπως παρακάτω:

Ρέππα Ντίνα (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 11ο, 31ο, 63ο, 69ο, 145ο, 50ο, 162ο, 1ο Ν. Φιλαδ., 4ο Ν. Φιλαδ.,  5ο Ν. Φιλαδ.

                               και τα όμορα νηπιαγωγεία

Γράφου Ματίνα (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105152811)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 32ο, 56ο , 59ο, 66ο , 51ο , 54ο , 55ο , 144ο , 6ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

Γούπος Δημήτρης (τηλ.: 6948508556, σχολείου: 2108316411)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 44ο, 21ο, 22ο, 39ο, 141ο, 152ο, 165ο, 4ο ειδικό, 8ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 Χαλβατζηδάκης Δημήτρης (τηλ. 6970981010, νηπιαγωγείου: 2105125367)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 67ο, 20ο, 60ο, 127ο, 128ο, 150ο, 7ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

Δινοπούλου Βαγγελίτσα (τηλ. 6942058301, σχολείου 2102516071)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 24ο, 48ο, 79ο, 109ο, 129ο, 130ο, 173ο, 1ο Ν. Χαλκ., 2ο Ν. Χαλκ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

Δρόσου Θεώνη (τηλ. 6974975222, σχολείου 2105131785)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 53ο, 57ο, 58ο, 61ο, 62ο, 75ο, 146ο, 6ο ειδικό

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

Ζήσης Χρήστος (τηλ.: 6947003793, σχολείου: 2108328326)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 23ο, 52ο, 99ο, 108ο, 151ο, 170ο, 2ο Ν. Φιλαδ., 3ο Ν.Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία


 

Συνδικαλιστική χρονιά 2013-2014

 

Το Δ.Σ. στη δεύτερη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Ρέππα Ντίνα

Αντιπρόεδρος: Γκουμάς Φίλιππος

Γραμματέας: Γράφου Ματίνα

Ταμίας: Χαλβατζηδάκης Δημήτρης

Μέλη: Γκάγκαρη Αγγελική, Δινοπούλου Βαγγελίτσα, Δρόσου Θεώνη

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το Δ.Σ. πραγματοποιεί ανοιχτές συνεδριάσεις, τις οποίες μπορούν να παρακολουθούν όποια μέλη του συλλόγου επιθυμούν στο 11ο Δ.Σ. Αθηνών (Κόρακα και Παπαναστασίου, ΗΣΑΠ Αγ. Νικολάου). Οι ημερομηνίες των τακτικών συνεδριάσεων θα ανακοινωθούν με το νέο έτος.

Για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων του συλλόγου μας, κάθε μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης συγκεκριμένων σχολείων. Για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει θα ήταν χρήσιμο να ενημερώνετε το αντίστοιχο μέλος του Δ.Σ., ώστε να υπάρχει άμεση παρουσία.

Η ευθύνη των σχολείων κατανέμεται όπως παρακάτω:

 

Ρέππα Ντίνα (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 11ο, 31ο, 63ο, 69ο, 145ο, 50ο, 1ο Ν. Φιλαδ., 4ο Ν. Φιλαδ.,  5ο Ν. Φιλαδ.

                               και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Γράφου Ματίνα (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105128202)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 32ο, 56ο , 59ο, 66ο , 51ο , 54ο , 55ο , 144ο , 6ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415, σχολείου: 2105151072)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 23ο, 60ο, 99ο, 108ο, 162ο, 170ο, 2ο Ν. Φιλαδ., 3ο Ν.Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

 

 Χαλβατζηδάκης Δημήτρης (τηλ. 6970981010, νηπιαγωγείου: 2105125367)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 67ο, 20ο, 52ο, 127ο, 128ο, 150ο, 151ο, 7ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Γκάγκαρη Αγγελική (τηλ.: 6972394453, σχολείου: 2102013555)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 21ο, 22ο, 39ο, 48ο, 79ο, 141ο, 165ο, 4ο ειδικό, 8ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Δινοπούλου Βαγγελίτσα (τηλ. 6942058301, σχολείου 2102516071)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 24ο, 44ο, 109ο, 129ο, 130ο, 173ο, 152ο, 1ο Ν. Χαλκ., 2ο Ν. Χαλκ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Δρόσου Θεώνη (τηλ. 6974975222, σχολείου 2105131785)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 53ο, 57ο, 58ο, 61ο, 62ο, 75ο, 146ο, 6ο ειδικό

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Συνδικαλιστική Χρονιά 2012 - 2013

Τα μέλη του Δ.Σ., τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα σχολεία ευθύνης του κάθε μέλους

Το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:          Ρέππα Ντίνα         (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319372)

Αντιπρόεδρος:   Μαρίνης Σπύρος    (τηλ.: 6948004345 , σχολείου: 2102510625)

Γραμματέας:      Αθανασούλα Ανθή (τηλ.: 6936742881, σχολείου: 2105151072)

Ταμίας:                Ηλιάδη Νατάσα    (τηλ.: 6972770056, σχολείου: 2108322310)

Μέλη:                  Γράφου Ματίνα    (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105128202)

                           Ζουρελίδης Σίμος  (τηλ.: 6973042640, σχολείου: 2108643165, 2108643693)

                           Χαλικιά Τατιάνα     (τηλ.: 6932885248 σχολείου: 2105131785)

το Δ.Σ. πραγματοποιεί ανοιχτές συνεδριάσεις, τις οποίες μπορούν να παρακολουθούν όποια μέλη του συλλόγου επιθυμούν στο 11ο Δ.Σ. Αθηνών (Κόρακα και Παπαναστασίου, ΗΣΑΠ Αγ. Νικολάου). Οι ημερομηνίες των τακτικών συνεδριάσεων θα ανακοινωθούν με το νέο έτος.

Για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων του συλλόγου μας, κάθε μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης συγκεκριμένων σχολείων. Για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει θα ήταν χρήσιμο να ενημερώνετε το αντίστοιχο μέλος του Δ.Σ., ώστε να υπάρχει άμεση παρουσία.

Η ευθύνη των σχολείων κατανέμεται όπως παρακάτω:

 

Ρέππα Ντίνα (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319372)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ        Αθηνών: 11ο, 63ο, 69ο, 145ο,

                            Ν. Φιλαδέλφεια: 1ο, 4ο, 5ο, 7ο

                            Ν. Χαλκηδόνα: 1ο

                               και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Αθανασούλα Ανθή (τηλ.: 6936742881, σχολείου: 2105151072)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ        Αθηνών: 162ο , 31ο , 60ο , 129ο , 150ο , 32ο, 99ο,  

                            Ν. Φιλαδέλφεια: 8ο

                         και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Ηλιάδη Νατάσσα (τηλ.: 6972770056, σχολείου: 2108322310)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ        Αθηνών: 24ο , 39ο , 48ο , 130ο , 141ο , 44ο , 152ο , 109ο

                            Ν. Χαλκηδόνα: 2ο

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Μαρίνης Σπύρος (τηλ.: 6948004345 , σχολείου: 2102510625)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ       Αθηνών: 53ο , 62ο , 75ο ,  79ο , 146ο , 173ο

                           Ν. Φιλαδέλφεια: 2ο , 3ο , 6ο

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Ζουρελίδης Σίμος (τηλ.: 6973042640, σχολείου: 2108643165, 2108643693)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ   Αθηνών: 108ο , 170ο , 23ο , 52ο , 151ο ,21ο , 165ο

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Γράφου Ματίνα (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105128202)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ     Αθηνών: 56ο , 58ο , 66ο , 50ο , 51ο , 54ο , 55ο , 20ο

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Χαλικιά Τατιάνα (τηλ.: 6932885248 σχολείου: 2105131785)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ    Αθηνών: 22ο , 57ο , 59ο , 61ο ,67ο , 127ο , 128ο 144ο , 4ο ειδικό, 6ο ειδικό

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

επισυναπτόμενο εδώ