Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή 30 Νοεμβρίου 2023

2023-12-18 00:00
14/12/2023   Στις 28 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου και 30 Νοεμβρίου 2023 η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για τη συνδικαλιστική διετία 2023-2025. Στη Γενική Συνέλευση υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα του ΔΣ και ο οικονομικός απολογισμός. Τα...

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή 23 Νοεμβρίου 2022.

2022-11-24 19:35
24/11/2022   Στις 21 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου και στις 23 Νοεμβρίου 2022 η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της ΕΕ για τη συνδικαλιστική χρονιά 2022-2023. Στη Γενική Συνέλευση υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα του ΔΣ και ο οικονομικός...

Αποτελέσματα εκλογών αντιπροσώπων για την 91η ΓΣ της ΔΟΕ

2022-05-28 16:39
Ψήφισαν 622, Α/Λ 16, ΑΑΚ/Παρεμβάσεις-Πρωτοβουλία 322 (3 έδρες), ΑΣΕ/ΠΑΜΕ 154 (2 έδρες), ΔΑΚΕ 69 (1 έδρα), ΔΗΣΥ 60 (-έδρα)   Εκλέχτηκαν από την ΑΑΚ/Παρεμβάσεις-Πρωτοβουλία οι: Ρέππα Ντίνα, Καβακλής Λουκάς, Τάσσου Δήμητρα, από την ΑΣΕ/ΠΑΜΕ οι: Σακαρετσάνος Λάμπρος, Καραλή Νικολέτα και από τη...

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή 24 Νοεμβρίου 2021

2021-11-26 06:22
Στις 24 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της ΕΕ για τη συνδικαλιστική χρονιά 2021-2022. Στη Γενική Συνέλευση υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα του ΔΣ και ο οικονομικός απολογισμός. Εκλέχτηκαν: από την...

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο 26 Νοεμβρίου 2019

2020-08-31 07:44
Στις 26 Νοεμβρίου 2019  πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2019-2020. Στη Γενική Συνέλευση υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα του ΔΣ και ο οικονομικός απολογισμός.   Για...

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών αντιπροσώπων 88ης ΓΣ ΔΟΕ (22/5/2019)

2019-06-08 12:41
Στις 22/5/2019 πραγματοποιήθηκε η ΓΣ του Συλλόγου. Η ΓΣ καταψήφισε τα πεπραγμένα της ΔΟΕ και τον οικονομικό απολογισμό.     Η αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές οδήγησε να εκλεγούν 9 αντιπρόσωποι για την 88η ΓΣ της ΔΟΕ, ενώ το 2017 είχαν εκλεγεί 8 αντιπρόσωποι.   Εκλέχτηκαν...

Αποτελέσματα εκλογών Δεκέμβριος 2018 για ΔΣ και ΕΕ

2019-01-07 08:35
Πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου η ΓΣ του Αριστοτέλη και οι εκλογές για ΔΣ και ΕΕ. Υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα του Συλλόγου και ο οικονομικός απολογισμός.  Τα αποτελέσματα είναι:   Για ΔΣ Δεκέμβριος...

Αποτελέσματα εκλογών Νοέμβριος 2017 για ΔΣ και ΕΕ

2019-01-07 08:31
Στις 29 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2017-2018. Στη Γενική Συνέλευση υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα του ΔΣ και ο οικονομικός απολογισμός. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τα...

Αποτελέσματα εκλογών Μάιος 2017 για αντιπροσώπους για 86η ΓΣ ΔΟΕ

2017-06-11 08:33
Στις 31/5 πραγματοποιήθηκε η ΓΣ του Συλλόγου. Η ΓΣ καταψήφισε τα πεπραγμένα της ΔΟΕ και τον οικονομικό απολογισμό.     Η μείωση της συμμετοχής στις εκλογές οδήγησε να εκλεγούν 8 αντιπρόσωποι για την 86η ΓΣ της ΔΟΕ, ενώ το 2015 είχαν εκλεγεί 9 αντιπρόσωποι.   Εκλέχτηκαν...

Αποτελέσματα εκλογών Νοέμβριος 2016 για ΔΣ και ΕΕ

2017-06-11 08:33
Στις 30 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2016-2017. Στη Γενική Συνέλευση υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα του ΔΣ και ο οικονομικός απολογισμός. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τα...
1 | 2 | 3 >>